Technisch directeuren Athlete Services

Reminder: deadline aanvraag topsportfinanciering 30 september!

23 september 2020

Als vervolg op de eerder gecommuniceerde voorlopige toekenningen, is het van belang dat sportbonden uiterlijk 30 september een definitieve aanvraag topsport in de portal ‘Verdelen Middelen Sportagenda’ indienen. Hierdoor ontvangen sportbonden uiterlijk 30 oktober 2020 de definitieve toekenning voor de programma(’s) voor 2021.

Een definitieve aanvraag bestaat per programma uit:

 • Aangepaste meerjarenbegroting 2021-2024 op basis van:
  • Voorlopige toekenning;
  • Daadwerkelijk te realiseren eigen bijdrage;
  • Aangepast training- en wedstrijdprogramma als gevolg van het verplaatsen van evenementen (OS/PS/World Games/WK’s etc.);
  • Indien van toepassing het te verwachten reallocatie-bedrag uit 2020.
 • Een lijst met alle S- en/of S-1 sporters die binnen het programma participeren;

De aanvraag voor een Opleidingsprogramma 2028 en/of een Start-up programma bestaat daarnaast uit:

 • Een (verscherpt) meerjaren opleidingsplan (incl. beschrijving van de manier waarop de sportbond aandacht besteed aan onderwijs/duale carrière).
 • (Verscherpte) talentprofielen, die inzage bieden of een sporter op weg is naar het mondiale senioren podium in 2028-2032 (de uiterlijke deadline van deze actie is 31 december 2020).

Bovenstaande deadline is niet van toepassing op de winterprogramma’s en/of de sportbonden die een aanvraag doen voor de afbouwregeling (dat is 1 december 2020).

Voor vragen kan je terecht bij Johan Noordhof (johan.noordhof@nocnsf.nl) en/of je prestatiemanager.

Deel dit artikel op social media: