Technisch directeuren Athlete Services

Belangrijkste topics uit de TD-call

23 september 2020

Tijdens de TD-call van vorige week hebben we in relatief korte tijd veel besproken. We hebben drie topics uit de call geselecteerd die we graag extra onder de aandacht brengen: de quarantaineregeling bij terugkeer uit oranje gebieden, de vervoersvoorziening voor de TeamNL talenten die onder druk staat en het verhogen van de frequentie van de TD-calls.

Quarantaineregeling bij terugkeer uit oranje gebieden

Het ministerie van VWS heeft een regeling getroffen voor sporters en staf die vanuit oranje gebieden terugkeren naar Nederland. In ieder geval moet, net als iedere Nederlander, thuisquarantaine betracht worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor topsporters deze thuisquarantaine uit te breiden naar hun trainingsomgeving. Het ministerie van VWS staat dit toe op voorwaarde dat streng medisch toezicht na terugkeer wordt gewaarborgd.  

Verder is er een regeling getroffen voor buitenlandse topsporters die vanuit gebieden buiten de EU naar Nederland reizen. Op dat moment is het de verantwoordelijkheid van het evenement of de competitieleider om de namen van de buitenlandse sporters tijdig aan team GO van NOC*NSF door te geven. Team GO geeft de namen door aan VWS waarna ze bij de marechaussee terechtkomen. Het doorgeven van de namen kan via joost.brouwer@nocnsf.nl.

Meer informatie over dit thema is te vinden via deze Kamerbrief en een bericht van de Rijksoverheid.

Vervoersvoorzieningen talenten 2021

De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het sluitend krijgen van de topsportbegroting 2021. We hebben helaas pijnlijke besluiten moeten nemen. Eén van de voorgenomen besluiten is dat er gesneden dient te worden in de vervoersvoorziening voor talenten. Een moeilijk besluit waarover we nog met het ministerie van VWS in gesprek zijn. In nauwe samenwerking met Toyota en in afstemming met de werkgroep Athlete Services kijken we naar de mogelijkheden in de toekomst. Een van de opties is dat we de middelen die je als bond in 2020 niet gebruikt hebt voor de vervoersvoorzieningen, kan realloceren naar 2021. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, hoor je het van ons.

Frequentie TD-calls ophogen

Het voornemen van TeamNL was om de TD-call elke zes weken plaats te laten vinden. Vanuit de technisch directeuren kwam het verzoek deze frequentie op te hogen. We voldoen vanzelfsprekend graag aan dit verzoek. Daarom gaan we nu elke drie weken een TD-call organiseren. Dit gaat in na de eerstvolgende TD-call op 28 oktober. Een schema dat richting geeft aan de geplande TD-calls en TD- nieuwsbrieven volgt zo snel mogelijk. Onderwerpen voor de agenda van de TD-call kun je doorgeven via mastercoach@nocnsf.nl

Deel dit artikel op social media: