Technisch directeuren Athlete Services

Actie gevraagd: coronamaatregelen maximaal toepassen

23 september 2020

Uit de landelijke cijfers blijkt dat het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland fors toeneemt. Het kabinet waarschuwt voor meer maatregelen in meer regio’s op korte termijn. In de afgelopen weken hebben er ook binnen verschillende topsportsettings besmettingen met het coronavirus plaatsgevonden. Vanwege deze ontwikkelingen, voel ik me genoodzaakt om jullie aandacht te vragen voor het volgende. 

We zullen de eerder getroffen preventieve maatregelen, die onderdeel uitmaken van de protocollen binnen de trainingssetting , opnieuw maximaal moeten toepassen om verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen. Hierbij gaat het niet alleen om de hygiëne maatregelen, maar ook over het beperken van contactmomenten en omgang met anderen buiten de trainingssetting. Bij de recente besmettingen lijkt het dat met name de sociale contacten buiten de trainingssetting hebben geleid tot deze besmettingen. Daarnaast doe ik een beroep op jullie om zo goed als mogelijk de trainingen te blijven compartimentaliseren, zodat bij een uitbraak van besmettingen zo min mogelijk sporters en medewerkers getroffen wordt.

Ik verzoek jullie om het belang van het opvolgen van de maatregelen onder sporters, staff en medewerkers spoedig te benadrukken. De huidige ontwikkelingen vragen om een aanscherping van de maatregelen. Dat kunnen we alleen samen. Ik adviseer tevens om in gesprek te treden met het CTO of trainingslocatie om ook de te volgen procedure bij besmettingen goed af te stemmen.

Voor aanvullende vragen over te volgen procedures of advies in te nemen beslissingen, verwijs ik je in eerste instantie naar de Prestatiemanagers. Voor medisch gerelateerde vragen of over preventieve maatregelen, is Maarten Moen aanspreekpunt.  

Ik hoop op jullie begrip.   

Met vriendelijke groet,

Maurits

Deel dit artikel op social media: