Technisch directeuren Voor technisch directeuren Athlete Services

Tijdelijke Corona Regeling - vooraankondiging

1 juli 2020

Je hebt al vaker gehoord over de Tijdelijke Corona Regeling. Naar verwachting stellen we deze volgende week open. Deze tijdelijke regeling geeft financiële tegemoetkoming aan sporters die in de periode maart tot en met augustus 2020 door corona inkomensverlies hebben tot onder het minimumloon (€ 1.785,89,- bruto, incl. 8% vakantiegeld per maand) . Na goedkeuring ontvangt de sporter een aanvulling tot maximaal het minimumloon voor levensonderhoud.

Waar moet je rekening mee houden:

Een sporter komt alleen in aanmerking als hij of zij binnen de gestelde doelgroep valt:

  1. Topsporters met een Selectiestatus;
  2. Topsporters die deel uitmaken van in 2020 door NOC*NSF gefinancierde programma’s, opleidingsprogramma’s, start-up programma’s en deels presterende programma’s;
  3. Topsporters uit overige erkende topsportdisciplines die buiten a) en b) vallen en aantoonbaar onderdeel uitmaken van de Nederlandse nationale selectie op het hoogste niveau.

In alle gevallen geldt:

  • Corona is de oorzaak van de verandering van de financiële situatie van de topsporter.
  • Topsport levert het primaire inkomen, de topsporter bedrijft fulltime topsport en is voor inkomen hiervan afhankelijk.
  • De topsporter heeft verlies van inkomen tot onder het minimumloon;
  • De topsporter is aantoonbaar in financiële problemen gekomen, waardoor de eerste levensbehoeften in gevaar komen.
  • De topsporter heeft geen A-of HP-status.
  • De topsporter is minimaal 18 jaar.
  • De topsporter is verplicht eerst gebruik te maken van andere beschikbare regelingen als deze voor hem of haar beschikbaar zijn (de TOZO-regeling of een ander financieel vangnet, bijvoorbeeld via de internationale federatie). Pas als hier geen of onvoldoende gebruik van kan worden gemaakt – en dit aangetoond of onderbouwd kan worden - komt de topsporter in aanmerking voor de TCR.

Proces

De bond doet (samen met de sporter) de aanvraag bij NOC*NSF. Een sporter kan dus niet zelf de aanvraag indienen. Wel moet de topsporter zelf de nodige bewijsstukken aanleveren voor de aanvraag door de bond.

Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de sporter een TCR-verklaring van NOC*NSF. Met de TCR-verklaring kan de sporter de regeling aanvragen bij het Fonds voor de Topsporter. Die doet vervolgens de uitbetaling van het betreffende bedrag (als voorschot). Achteraf vindt een inkomenstoets plaats op basis van de belastingaangifte en -aanslag, waarmee bepaald wordt of het voorschot definitief wordt toegekend.

Zodra de regeling wordt opengesteld, communiceren we hierover direct aan sporters en bonden. Houd de TeamNL-nieuwsbrief dus goed in de gaten.          

Deel dit artikel op social media: