Technisch directeuren Athlete Services

Hoe houd ik mijn topsportstatus?

1 juli 2020

Statusverlenging na 30 september 2020

Voordrachten voor verlengingen van HP- of Selectiestatussen kunnen bonden via het statusaanvraagformulier doen. Bij toekenning geldt volgens het statusreglement een verlenging tot einde van het lopende kwartaal plus één jaar. Voor de voordracht van het verlengen van een A-status, zijn er onzekerheden omtrent de doorgang van de afgesproken meetmomenten in 2020. Dit kan invloed hebben op het wel of niet halen van prestatienormen. Vanuit NOC*NSF kiezen wij ervoor om de topsporters een zo groot mogelijke zekerheid te geven.

  • Heb jij een Selectie-status of HP-status? De bond kan je voordragen voor een verlenging van jouw status tot einde-kwartaal-plus-1-jaar.
  • Ben jij individueel gekwalificeerd voor de Olympische of Paralympische Spelen in 2021? De bond kan een verzoek indienen om jouw status te verlengen tot en met 30 september 2021.
  • Is jouw team of ploeg gekwalificeerd voor de Olympische of Paralympische Spelen in 2021? Dan geldt hetzelfde als voor de individueel gekwalificeerde sporters. Maar let op: je kan altijd, op verzoek van de bond, gewisseld worden. Daarom is in de statusbrief standaard deze zin opgenomen:

“In sommige gevallen –bijvoorbeeld bij wisselingen in het team of andere redenen zoals vermeld in paragraaf VIII van het Statusreglement Topsporters– kan een status eerder worden beëindigd. Je krijgt bericht van TeamNL bij wijzigingen in je status.”

  • Heb jij een A-status? Voor jou gaan we in overleg met de bond om je A-status te verlengen tot een moment in de toekomst waar je met een prestatie op een meetmoment kan laten zien dat je voldoet aan de norm voor de A-status. Dat kan ook een OKT of een intern meetmoment van je bond zijn.

Heb jij hier vragen over? Je kunt altijd terecht bij je bond.

Deel dit artikel op social media: