Shutterstock 1235924275

Maatschappelijke Diensttijd & Sport

Maatschappelijke diensttijd (MDT) is een project van de Rijksoverheid en biedt jongeren tussen de 12 en 30 jaar de kans om op vrijwillige basis gedurende een aantal weken tot maanden hun talenten te ontwikkelen, mensen te ontmoeten buiten hun leefwereld én iets te doen voor een ander en/of de samenleving.

Met Maatschappelijke Diensttijd kunnen jongeren bijvoorbeeld sportactiviteiten in de buurt organiseren, taalles aan nieuwkomers geven of als buddy eenzame ouderen begeleiden. MDT helpt jongeren hun draai te vinden in de samenleving, kennis te maken met vrijwilligerswerk en vergroot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Kansen voor sport en MDT

Jongeren kunnen de maatschappelijk diensttijd ook uitvoeren binnen de sport. Zo ervaren zij hoe gaaf en leerzaam het is om zich in te zetten voor bijvoorbeeld hun eigen sportvereniging. Zij kunnen bijvoorbeeld een evenement of toernooi organiseren, training gaan geven of de kantine helpen met het aanbieden van gezonde voeding. De jongeren gaan iets doen dat zij interessant vinden. Tegelijkertijd is dit een grote kans voor de sportsector. Door MDT voelen jongeren zich meer betrokken bij de sportvereniging en is de kans groter dat zij zich ook op lange termijn als vrijwilliger in zullen zetten voor de vereniging.

Subsidievormen

Er zijn twee vormen van subsidie mogelijk binnen MDT, namelijk ‘MDT-kort’ en ‘MDT-regulier’. Op 13 november 2023 gaat er een nieuwe subsidieronde MDT-kort open. Naast onderwijsinstellingen en gemeenten kunnen nu ook maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, sportbonden en stichtingen MDT-kort subsidie aanvragen.

MDT-kort

Bij MDT-kort kunnen jongeren in 30 tot 50 uur in enkele weken tot maanden kennismaken met MDT. Een organisatie kan maximaal voor 100 jongeren tot € 50.000,- subsidie aanvragen (€ 500,- per deelnemer). Voor deze subsidie kan een organisatie begeleiding inrichten die past bij het traject en de behoefte van de deelnemers. Het gaat erom dat de vraag van de deelnemer centraal staat. Tegelijkertijd kan dit bijdragen aan de betrokkenheid van jongeren bij de sport(vereniging) en het behalen van de ambities en doelstellingen van de vereniging. Het aanvraagproces van MDT-kort is een stuk laagdrempeliger dan het reguliere MDT proces. Door het samen met een (lokaal/provinciaal) sportservicebedrijf en andere verenigingen te organiseren, kun je meer plekken voor de jongeren aanbieden en kun je de mogelijkheden beter benutten. Elke regio heeft een eigen MDT-facilitator. De facilitator helpt je graag met het verbinden en uitwerken van jouw ideeën.

MDT-regulier subsidie 2024

Binnenkort wordt wordt de subsidieregeling Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor 2024 gepubliceerd. Zeker weten dat je als eerste op de hoogte bent? 

Ja, houd mij op de hoogte!