MDT - veelgestelde vragen

Vragen bij de oriëntatie over MDT

  • Start door te bedenken hoe Maatschappelijke Diensttijd kan bijdragen aan de sportorganisatie. Praat daarna met de mensen in het bestuur en de vrijwilligerscommissie van je sportclub en bekijk of zij het programma ook als kans zien om jongeren meer bij de sportorganisatie te betrekken. Verzamel een aantal goede voorbeelden van sportorganisaties die al gebruik maken van het programma. Bespreek de voorbeelden om te kijken of jullie hier inspiratie uit op kunnen doen. Verzamel een aantal goede voorbeelden van Maatschappelijke Diensttijd  om zo samen te kijken naar hoe anderen het al hebben gedaan. Het zelf introduceren van het Maatschappelijke Diensttijd programma binnen de sportorganisatie betekent niet automatisch dat jij het ook zelf hoeft uit te voeren. Maar het is goed om eerst te pijlen of er interesse is in het programma, voordat gekeken wordt naar de praktische uitvoering.

  • Er is geen minimumaantal jongeren verbonden aan het Maatschappelijke Diensttijd kort programma. Het maakt dus niet uit hoe groot jouw sportorganisatie is. 

  • Jouw sportorganisatie hoeft geen minimumaantal leden te hebben. Maar om in aanmerking te komen voor het Maatschappelijke Diensttijd 2024 programma is een minimumaantal van 100 jongeren nodig. Je kunt dus ook met andere sportorganisaties samenwerken om dit aantal te bereiken. Voor meer informatie, bekijk onze tabel. Hier vind je alle informatie over aantallen, subsidies en meer. 

  • De tijd die een begeleider kwijt is aan het programma is afhankelijk van het programma zelf (Maatschappelijke Diensttijd of Maatschappelijke Diensttijd kort), het aantal deelnemers, maar ook van de afspraken die worden gemaakt.  

  • Dat kan zeker! Wil je dat er iemand meedenkt over de inhoud van de aanvraag? Bijvoorbeeld hoe je MDT aan jouw sportorganisatie kan koppelen? Neem dan contact op met Taco Prins, projectleider MDT en Sport 

   Heb je vragen over het invulformulier van de aanvraag? Dan kun je contact opnemen met ZonMw voor MDT-kort en met DUS-I voor MDT 2024. 

   ZonMw: 070 34 953 18 

   DUS-I: 070 240 55 66  

   Ook kun je je aanmelden voor de inspiratiesessies van ZonMw voor MDT-kort, of de informatiesessies voor MDT 2024. 

  • Dat mag je als sportorganisatie zelf bepalen. Dit kan een vrijwilliger van binnen of buiten de organisatie zijn, maar ook een professional. Veel sportorganisaties hebben al iemand met een dergelijke rol. Kijk of je iemand kunt vinden die het leuk vindt om de jongeren te begeleiden. Je kunt deze begeleider ook een vergoeding geven vanuit de subsidie voor zijn/haar activiteiten. 

  • Je kunt jongeren enthousiasmeren om mee te doen aan het Maatschappelijke Diensttijd programma door te vragen waar zij zelf beter in willen worden. Daarnaast kun je jongeren vertellen dat MDT goed staat op hun CV, het helpt bij het maken van een studiekeuze of bij het vergroten van hun netwerk.