Handbal Kids 760X456 ANP 5603718

School en Omgeving voor sportclubs

De lokale coalitie bestaat uit een school, de gemeente en in ieder geval een andere lokale organisatie in bijvoorbeeld de sport, cultuur, het jeugdwerk of natuuractiviteiten. Samen maken zij een activiteitenplan en vragen de subsidie aan.

De coalitie bepaalt waar ze de middelen aan besteden. Voorbeelden van activiteiten zijn begeleiding bij huiswerk, of sport- en cultuuractiviteiten in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. De activiteiten vinden plaats op een reguliere schooldag, buiten de reguliere lestijden en tot 17.00 uur. Het gaat dus om een verrijking van de schooldag.

Samen het plezier in sporten en bewegen vergroten

Sportclubs die willen deelnemen aan een lokale coalitie van het programma School en Omgeving kunnen zich aanmelden bij de lokale beleidsmedewerker(s) sport en onderwijs in hun gemeente. Ook is het belangrijk dat zij contact opnemen met de regiocoördinator van de Gelijke Kansen Alliantie. Die brengt sportclubs met de juiste mensen in contact.

Door lokaal het gesprek te voeren en het aanbod af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van kinderen, vergroten we samen de kans op plezier in sporten en bewegen en dragen we bij aan een brede ontwikkeling van onze jeugd.

Vragen?

Heb je vragen over het programma School en omgeving in relatie tot de sport- en beweegsector? Neem dan contact op met Timo Riphagen.

Mail Timo