Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren gemotiveerd blijven om voldoende te sporten en bewegen is het van groot belang om een positief sportklimaat te creëren waarin ontwikkeling, plezier en sociale veiligheid centraal staan. Immers, een negatieve ervaring als pesten, discriminatie of een trainer die niet goed weet aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de jeugd kan ervoor zorgen dat jonge sporters besluiten te stoppen.

Een positief sportklimaat wordt ook wel een pedagogisch sportklimaat genoemd. Het gaat hierbij om een sportklimaat waarin het kind centraal staat. Hoe een pedagogisch sportklimaat er in de praktijk uitziet kan per sportclub en individu verschillen. Op de website www.pedagogischsportklimaat.nl vind je daarover meer informatie, onderzoek en handige tips, tools en praktijkvoorbeelden waarmee o.a. trainers, sportbestuurders en clubkadercoaches direct aan de slag kunnen gaan.

Centrum Veilige Sport Nederland

NOC*NSF zet zich in voor optimale sportomstandigheden voor iedereen. Dat betekent ook een sociaal veilige sportomgeving. Die zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom is er het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) waar je terecht kunt met vragen en twijfels over grensoverschrijdend gedrag of daar melding van kunt maken. Het CVSN ondersteunt sportclubs ook bij het maken van beleid, advisering en voorlichting en helpt bij de preventie van incidenten.