Basiseisen sociale veiligheid

voor sportaanbieders

Bouw mee aan het fundament van een veilige sportclub

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. De Basiseisen sociale veiligheid helpen sportaanbieders hierbij: door als club te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Met dat fundament kan je verder bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor jouw leden. Op deze pagina lees je wat de vier basiseisen zijn. 

1. Gebruik de Regeling Gratis VOG

Sportaanbieders kunnen een gratis VOG aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. De sportaanbieder maakt gebruik van deze regeling en zorgt ervoor dat ze aan de bijbehorende voorwaarden voldoet, tenzij ze aan de bond kan aantonen dat er niet gewerkt wordt met kwetsbare doelgroepen. We adviseren om de VOG's elke drie jaar te vernieuwen.

 1. Ga naar gratisvog.nl voor meer informatie
 2. Ga aan de slag met het High5! stappenplan

2. Opstellen en communiceren van de gedragscode sport

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de club. Het is belangrijk om gedragscodes te formuleren zodat leden en vrijwilligers weten voor welke normen en waarden de club staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. De sportaanbieder vraagt trainer-coaches, begeleiders, bestuurders en medewerkers om de gedragscode te ondertekenen en na te leven. Ook communiceert de vereniging de gedragscode, in ieder geval jaarlijks, richting alle leden.

Sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben gedragscodes ontwikkeld voor diverse doelgroepen in de sport. Sportaanbieders zijn vrij om deze gedragscodes aan te passen, zodat ze beter aansluiten op eigen sportomgeving.

 1. Bekijk en gebruik de gedragscodes zelf (Word document)
 2. Ga aan de slag met het High5! stappenplan

3. Vertrouwenscontactpersoon aanstellen

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om vragen te stellen, zorgen te delen of incidenten te melden die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Voor een vertrouwenscontactpersoon is een functieprofiel en werkwijze opgesteld en is een opleiding beschikbaar. Op dit moment is de opleiding tot VCP gratis te volgen.

 1. Lees meer over de gratis scholing
 2. Lees hier de werkwijze van de VCP
 3. Lees hier het functieprofiel van de VCP
 4. Verslagformulier VCP'ers
 5. Ga aan de slag met het High5! stappenplan

4. Cursus of e-learning voor trainer-coaches

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek. De sportaanbieder zorgt ervoor dat trainer-coaches de e-learning Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare cursus (voor meer ervaren trainer-coaches) hebben gevolgd.

 1. Ga naar Een Beetje Opvoeder
 2. Ga aan de slag met het High5! stappenplan

Vragen? Of advies nodig? Neem contact op met