Inspelen op de veranderende behoefte van de sporter

Nederland is een sportland. Er wordt veel en vaak gesport. Ieder jaar gaan er meer mensen sporten en steeds vaker beoefenen ze verschillende sporten tegelijk. De sportwereld is in beweging en de behoefte van de sporter verandert. De traditionele infrastructuur van verenigingen, sportbonden en NOC*NSF geeft maar gedeeltelijk invulling aan de sportbehoefte van de Nederlander. Om beter in de kunnen spelen op de veranderende sportwereld zijn sportbonden en NOC*NSF gestart met de transitie in de sport.

Om beter in de kunnen spelen op de veranderende sportwereld zijn sportbonden en NOC*NSF gestart met de transitie in de sport.

NLsport als buitenboordmotor van de transitie 

Deze verandering is al een tijd gaande. In juni 2015 zijn sportbonden en NOC*NSF een samenwerking aangegaan om in te spelen op de veranderende sportwereld. Met name door het stimuleren van innovatie en het optimaliseren van huidige processen en activiteiten is de start van de transitie in de sport gemaakt. Onder de noemer NLsport, het samenwerkingsinitiatief van NOC*NSF en sportbonden, wordt de transitie in de sport gestimuleerd.

NLsport is de buitenboordmotor van de  transitie in de sport. Door het aanjagen en verbinden van transitie thema’s, het realiseren van transitie projecten, het verbinden van kennis en ervaring zowel binnen als buiten de sport en het stimuleren van de benodigde cultuurverandering, vervult NLsport de rol van buitenboordmotor. De activiteiten zijn terug te brengen tot de 3 bouwstenen van de transitie:

Bouwstenen: optimaliseren, innoveren en stimuleren

Optimaliseren van de sportinfrastructuur en het sportaanbod: wat we doen, nog beter doen.
Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk inkopen op sportgenerieke processen. Het resultaat: de bonden worden ontzorgd en er wordt tijd, geld en energie bespaard. 

Innoveren van de sportinfrastructuur en het sportaanbod: nieuwe dingen doen.
Denk bijvoorbeeld aan SportOn daarmee volg je losse trainingen bij sportverenigingen. Of het nou volleybal, boksen of wellicht een potje hockey is. Elke sport die je wilt, wanneer je maar wilt. Of bijvoorbeeld de Sport Innovatiestudio, dé plek waar innovatieve creatieve ideeën een kans krijgen om te experimenteren en tot wasdom te komen.

Stimuleren van samenwerking en cultuurverandering: dingen anders doen.
Denk bijvoorbeeld aan frontrunners die verder kijken dan alleen de sportwereld: ze verbinden de binnen- en buitenwereld met elkaar door succesverhalen buiten de sport binnen de sport toe te passen.

Een juiste balans in aandacht voor deze 3 bouwstenen zorgt voor een duurzame transitie. Alleen samen versterken we onze sportinfrastructuur. Daarbij staat de sporter altijd centraal in het denken en handelen.