Header Sportcampagne

Sportcampagnes voor politieke verkiezingen

Sport en sportief bewegen hoog op de politieke agenda

Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,7 euro aan maatschappelijk rendement op. Willen we dus zorgen dat Nederland een vitale en weerbare samenleving heeft, dan is het belangrijk dat de politiek in onze sport- en beweegsector investeert.

NOC*NSF verzorgt in samenwerking met sportbonden en maatschappelijke partners de sportcampagne in aanloop naar politieke verkiezingen. Want, zorgen we voor een prominente plek op de politieke agenda, dan zorgen we voor een gezondere en meer energieke maatschappij.

Provinciale Staten verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De provincie staat voor grote opgaven de komende jaren. Een forse woningbouwopgave, vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en landbouw, en het gezond houden van de regionale economie. De sportsector kan helpen om een sterke, vitale en aantrekkelijke provincie te blijven.

Op 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De provincie staat voor grote opgaven de komende jaren. Een forse woningbouwopgave, vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en landbouw, en het gezond houden van de regionale economie. De sportsector kan helpen om een sterke, vitale en aantrekkelijke provincie te blijven.

Logobalk Sportcampagne

Sportcampagneteam NL PS 2023

De input voor de verkiezingsprogramma’s is tot stand gekomen in samenwerking met sportbonden, Vereniging Sport & GemeentenPlatform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.