NOC*NSF Politiek Column

Sluipmoordenaar van de sport

28 mei 2024
Sluipmoordenaar van de sport

Het kabinet in wording spreekt in het hoofdlijnenakkoord enkele warme woorden over sport. Terecht, want sport zorgt voor een gezond, vitaal en succesvol Nederland. Verbijsterend is het daarom om de budgettoelichting onder het akkoord te lezen, waaruit na analyse blijkt dat de sport er jaarlijks ruim 40 miljoen euro (!) op achteruit zal gaan. Bezuinigingen en lastenverhogingen die gezamenlijk een enorme impact zullen hebben op sport en bewegen. Impact op alle fronten; de sportorganisatie, sportinfrastructuur, sportbeoefening én sportbeleving.

Het meest ingrijpend is de geplande verhoging van de kansspelbelasting voor de loterijsector. Let wel; de maatschappelijke, wettelijk vastgestelde afdracht uit de loterijgelden – jaarlijks ruim 50 miljoen – vormen het historische fundament onder de sport in ons land. Zowel topsport als de vereniging bij u in het dorp of stad worden substantieel, direct of indirect, deels of geheel gefinancierd vanuit de loterijgelden.

Natuurlijk, verhoging van de kansspelbelasting brengt mogelijk extra, maar beperkt, geld in het laatje bij de overheid, zo berekenden de formerende partijen. Maar een verhoging betekent tegelijkertijd dat de resultaten van de Nederlandse Loterij (NLO) onder druk komen te staan; verslechtering van marktpositie en winstgevendheid. De eerste serieuze berekeningen laten zien dat de afdracht aan de sport daardoor met 20 tot 25% afneemt door deze voorgenomen maatregel.

Dit heeft rigoureuze gevolgen. Zonder overdrijven: het is een sluipmoordenaar voor de Nederlandse sport. Verhoging van deze belasting werkt door tot in de haarvaten van de sport. Van mogelijke ontslagen van sportprofessionals tot wellicht faillissementen van sportbonden en sportverenigingen. Samengevat: kaalslag en verschraling over de hele linie.

Lokaal is er ook nog een grote bedreiging: de budgetkorting van 10% bij de overheveling van specifieke uitkeringen naar gemeenten, zoals beschreven in het hoofdlijnenakkoord. Ook dat zal in elke stad en in elk dorp merkbaar zal zijn op sportgebied.

Daarnaast is er nog de btw-verhoging die voor álle sportliefhebbers fors doorwerkt. Niet alleen wordt de sportschool duurder, maar ook een kaartje voor het zwembad of de ijsbaan en natuurlijk het samen beléven van sport, want ook de toegangsprijzen voor sportevenementen gaan fors omhoog.

Het is ondenkbaar dat dit de bedoeling is van de schrijvers van het hoofdlijnenakkoord bij PVV, NSC, BBB en VVD. Deze neveneffecten die sportplezier en -prestaties in de waagschaal leggen, móeten simpelweg van tafel. Daarna ontstaat er wat ons betreft ruimte voor het goede gesprek over het effectief benutten van de waarde van sport voor een gezond, gelukkig, succesvol en trots Nederland.

Marc van den Tweel,
Directeur NOC*NSF

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Sport Knowhow XL

Deel dit artikel op social media: