De afgelopen jaren zijn in Nederland diverse grote sportevenementen georganiseerd met landelijke impact op sportief, maatschappelijk en economisch vlak. Deze sportevenementen worden volgens onderzoek van de Nederlandse Sportraad door bezoekers gemiddeld met een 8,2 beoordeeld. Het is de ambitie van NOC*NSF om ook in de toekomst een krachtige bijdrage te blijven leveren aan deze succesvolle sportevenementen op Nederlandse bodem.

Dutch approach

Onze aanpak bij de organisatie van sportevenementen, de ‘Dutch approach’, onderscheidt zich door slim gebruik te maken van evenementenlocaties en door impact te realiseren via side-events. En dat alles met een relatief bescheiden budget. De Dutch approach is innovatief, effectief en efficiënt.

Internationaal laten we hiermee zien dat we op een professionele, vernieuwende en betrouwbare wijze evenementen kunnen organiseren en dat we die evenementen tegelijkertijd weten te benutten om belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke thema’s onder de aandacht te brengen.

NOC*NSF wil een krachtige bijdrage leveren aan sportevenementen die impact hebben op sportief, maatschappelijk en economisch vlak.

Werkzaamheden Evenementenloket

Er is in Nederland veel kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot het binnenhalen, organiseren én evalueren van aansprekende sportevenementen en de bijbehorende side-events. Deze kennis en ervaring is geland in het Evenementenloket van NOC*NSF. Het doel: een duurzame bijdrage leveren aan succesvolle sportevenementen in Nederland.

De werkzaamheden van het Evenementenloket zijn samen te vatten onder drie pijlers:

  1. Signaleren

Het Evenementenloket draagt bij aan een optimale afstemming tussen het ministerie van VWS, de Nederlandse Sportraad, gemeentes, provincies, sportbonden, NOC*NSF en sportevenementenorganisatoren. Het loket heeft hierbij een verbindende rol. Samen met sportbonden en overheden is een evenementenstrategie en -agenda opgesteld, die voor de komende tien jaar richting geeft. Door deze gezamenlijke aanpak is er in de strategie aandacht voor verschillende soorten sport en is de strategie optimaal afgestemd op de behoeftes van bonden, overheden én het bedrijfsleven. Het resultaat: evenementen met méér impact.

  1. Kennis verzamelen

Het Evenementenloket verzamelt relevante kennis uit het werkveld en geeft inzicht in de evenementenambities van sportbonden, commerciële evenementenbureaus en lokale, regionale en landelijke overheden.

  1. Kennis delen

Het Evenementenloket ontsluit en deelt relevante kennis uit het werkveld en heeft hiermee een brede loketfunctie voor sportevenementen die vallen binnen het beleidskader sportevenementen van VWS. We informeren, adviseren en geven voorlichting aan evenementenorganisatoren, bonden en betrokken overheden. Het loket adviseert onder ander over:

  • subsidiemogelijkheden & aanvragen bij VWS;
  • het verwerven, organiseren en evalueren van evenementen;
  • evenementenambities in Nederland; en
  • afstemming tussen sportbond, publieke organisaties & eventmanagers.

Evenementprofiel.nl

Om het verzamelen en delen van kennis rondom evenementorganisatie binnen de sport makkelijker te maken en te stimuleren ontwikkelde het Evenementenloket het online platform evenementprofiel.nl. Dit platform is er voor alle evenementorganisatoren binnen de sport. Op dit platform kunnen zij hun eigen sportevenementen beheren, onder de aandacht brengen het grote publiek en veel waardevolle kennis ophalen die hen kan helpen bij het organiseren van een succesvol sportevenement.  

Dashboardfunctie voor evenementbeheer
Op evenementprofiel.nl kunnen gebruikers hun evenementen beheren en monitoren. Door alle relevante informatie rondom het evenement aan het dashboard toe te voegen ontstaat er een naslagwerk dat van toegevoegde waarde is bij het organiseren van toekomstige evenementen. Het is voor gebruikers van het platform bovendien mogelijk deze informatie van elkaar in te zien. Zo voorzien zij elkaar van relevante data en informatie, op basis waarvan zij meer gefundeerd kunnen beginnen aan de organisatie van een groot sportevenement en de kans op succes toeneemt.  

Landelijke sportevenementenkalender
Gebruikers van het platform evenementprofiel.nl kunnen hun sportevenementen toevoegen aan de landelijke sportevenementenkalender en hun evenement zo onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Deze kalender is onderdeel van de website sport.nl, hét platform voor alle sporters in Nederland.  

Inzicht in impactanalyses
Van veel grote sportevenementen die in Nederland hebben plaatsgevonden zijn impactanalyses gemaakt. Een omschrijving van de maatschappelijke en/of economische impact van het evenement is daarvan vaak een onderdeel. Gebruikers van het platform evenementprofiel.nl krijgen op aanvraag inzicht in deze impactanalyses. De informatie die zo kan worden opgevraagd kan bijvoorbeeld helpen bij de organisatie van toekomstige evenementen, het opstellen van subsidieaanvragen of de ontwikkeling van nieuw evenementenbeleid.

Profiel aanmaken
Gebruik maken van evemementprofiel.nl is alleen mogelijk via een Sportprofiel account. Alle informatie over het aanmaken van dit account je op www.evenementprofiel.nl. Ben je al in het bezit van een Sportprofiel account, dan kun je direct inloggen.

Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT)

In het deelakkoord ‘Topsport die Inspireert!’ – onderdeel van het nationaal Sportakkoord - hebben het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en NOC*NSF zich ten doel gesteld om de komende jaren gezamenlijk zoveel mogelijk inwoners van Nederland te inspireren met topsport.

Aan deze doelstelling wordt in 2021 onder andere invulling gegeven met de oprichting van het landelijke Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT). Het CIT zal de onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen gaan optimaliseren, knelpunten in de praktijk signaleren en oplossen en initiatiefnemers van internationale topsportevenementen in Nederland informeren en ondersteunen. 

Op de website vinden sportbonden, evenementorganisatoren, gemeentes en provincies informatie over het organiseren van topsportevenementen die hen helpt om zoveel mogelijk inwoners van Nederland te inspireren met topsport.

Modelaanpak evenementen

In Nederland worden ieder jaar vele mooie sportevenementen georganiseerd. Van eenmalige WKs en EKs tot terugkerende topsportevenementen en breedtesportevenementen waar iedereen aan mee kan doen. Om de kennis die jaarlijks in ons land wordt opgedaan te borgen en te delen, is binnen NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Met deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak worden sportbonden en evenementenorganisatoren op weg geholpen bij het verwerven en organiseren van sportevenementen. 

Sybrecht Lensink en Sofie Korbee

Sybrecht Lensink en Sofie Korbee

Evenementenloket@nocnsf.nl

026-4834400