Clubkaderontwikkeling

De manier waarop de sport wordt georganiseerd en aangeboden bepaalt voor het grootste deel de mate van plezier die door de sporter beleefd wordt. Dit betekent dat de kwaliteit van het sportkader belangrijk is om iedereen met plezier te laten sporten of als vrijwilliger in de sport actief te zijn.

NOC*NSF wil de vrijwilligers die het sporten mogelijk maken in hun kracht zetten.

De professionalisering van de sport heeft geleid tot een grote behoefte aan beter en meer opgeleid sporttechnisch, bestuurlijk en arbitraal kader. Dit betekent dat al onze inspanningen erop gericht zijn om de vrijwilligers die het sporten mogelijk maken (trainers-coaches, instructeurs, scheidrechters) als diegenen die daar beleid voor maken (bestuurders) zodanig in hun kracht te zetten dat iedereen die wil sporten dit met plezier kan doen zowel prestatiegericht als recreatief onder het motto: Vrijwilligersplezier betekent sportplezier!

Deze ondersteuning wordt onder andere geboden door de Academie voor Sportkader, die een groot aantal sporttakoverstijgende bijscholingen aanbiedt. Maar ook het Centrum Veilige Sport en de ondersteuning door middel van services vanuit het Sportakkoord leveren hieraan hun bijdrage.