Meer dan de helft van alle Nederlanders beoefent actief een sport, een derde gaat naar sportwedstrijden en met zijn allen kijken we massaal naar sport op tv. Sport is daarmee niet alleen van maatschappelijk belang maar ook van economisch belang. Sport is een serieuze industrie die voor banen en inkomen zorgt. Door meer mensen aan het sporten te krijgen, verrijken we onze economie.

Enkele cijfers

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat de toegevoegde waarde van sport 5,4 miljard euro bedraagt en dat er 13 miljard euro aan sport werd uitgegeven. Dat is 1,3% van de totale bestedingen. Verreweg het grootste gedeelte daarvan kwam voor rekening van Nederlandse huishoudens. Zij betaalden 7,5 miljard voor sportkleding, abonnementen, contributies en kaartjes voor sportwedstrijden. Omgerekend is dat 1000 euro per hoofd van de bevolking op jaarbasis.

De productie van sportgerelateerde producten en diensten bedroeg 10,5 miljard euro, de import 1,7 miljard euro. Een belangrijk deel daarvan komt voor rekening van producenten van kunstgrasvelden, schaatsen en turntoestellen. Sport zorgt ook voor banen. In totaal waren er 150.000 mensen werkzaam in de sportsector (1,7% van alle werkzame personen in Nederland). Omgerekend naar arbeidsjaren zijn dat 110.000 fulltime banen.

Gezondheidswinst

In eerste instantie gaat sport niet om cijfers maar om lekker bewegen en bezig zijn. Dat blijkt ook gezond te zijn voor onze economie. Hoewel de poli’s van ziekenhuizen in het weekend vaak vol zitten met geblesseerde sporters, overtreffen de positieve effecten van sport (gezondheidswinst) de negatieve effecten (medische consumptie) veruit. De kosten voor behandeling van sportblessures bedragen 230 miljoen euro. De zorgkosten door te weinig bewegen 907 miljoen euro.

Dergelijke effecten zien we ook op andere vlakken. De kosten van gezondheidszorg ten behoeve van psychische stoornissen zou fors omlaag kunnen als mensen meer gaan bewegen. Meer bewegen zorgt ook voor minder obesitas. In Nederland worden de extra verzuimkosten ten gevolge van overgewicht geschat op circa 0,6 miljard euro. Dat komt voor rekening van de werkgever. Daarbij, als mensen fit zijn en lekker in hun vel zitten, presteren ze beter. Dat komt de arbeidsproductiviteit, en dus de economie, ten goede.

Financiële injectie

Grote sportevenementen organiseren betekent vaak een boost voor de Nederlandse economie. Zo is berekend dat de FBK-Games een economische spin-off generen voor de regio van twee miljoen euro. Het organiseren van het WK voetbal in Nederland en België lijkt overigens niet financieel rendabel (al zijn de effecten vaak lastig in te schatten). Daartegenover staat dat het trots, geluk, samenhorigheid en nationale identiteit vergroot, waardoor het maatschappelijk winstgevend is.

Het Land van Hiddink

Goede prestaties van Nederlandse sporters, teams en coaches openen vaak ook deuren voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland zaken willen doen. Guus Hiddink zorgde in 2002 voor een daverende sensatie door met Zuid-Korea de halve finale van het WK voetbal te halen. Dat had een positieve uitwerking op de economische betrekkingen tussen Zuid-Korea en het Land van Hiddink.

We winnen veel met sport!