Nieuwe stappen gezet binnen het pilotproject met KNGU en CIOSNL

Februari 2021

Het onderwerp pedagogiek staat de afgelopen tijd in de schijnwerpers binnen de sportwereld. Maar hoe vertaal je de behoefte van pedagogisch handelen naar de praktijk van trainer-coaches? KNGU, NOC*NSF en CIOS NL maken het thema een belangrijk onderdeel van het pilotproject gericht op de trainer-coachopleiding op niveau 3. 

Digitale werkconferentie trainer-coachopleidingen niveau 3 + 4

December 2020

Op donderdag 26 november vond de digitale werkconferentie plaats over trainer-coachopleidingen op niveau 3 en 4. Deze bijeenkomst stond in het teken van het ophalen van zoveel mogelijk informatie vanuit sportbonden en het onderwijs.

Daarnaast werd er uitgebreid stilgestaan bij de twee pilotprojecten, die enthousiast werden onthaald.

Kwaliteitszorgsystemen trainer-coachopleidingen niveau 3 + 4

december 2020

De sport en het onderwijs hebben elk een andere aanpak in het waarborgen van de kwaliteit van de niveau 3 en 4 trainer-coachopleidingen. Benieuwd wat de verschillen en overeenkomsten zijn? En waar er kansen liggen voor de sport? 

Profielen, scholingsverplichting en scholingsbehoefte opleiders trainer-coachopleiding niveau 3 + 4

december 2020

In de sport en in het onderwijs zijn verschillende opleiders actief. Benieuwd naar de verschillen en de overeenkomsten? Lees dan hier verder.

Daarnaast hebben de CAO sport en CAO middelbaar beroepsonderwijs elk een andere scholingsverplichting voor hun opleiders. Ook met betrekking tot de scholingsbehoefte van opleiders zijn er overeenkomsten en verschillen. Over zowel de scholingsverplichting als de scholingsbehoefte vind je hier meer informatie.

Podcast trainer-coach niveau 3 pilotproject KNGU

oktober 2020

De KNGU werkt al langer samen met het onderwijs, maar biedt ook eigen opleidingen aan. Daarom ontbrak het nog weleens aan de juiste afstemming of verbinding. De pilot die NOC*NSF, de KNGU en CIOS NL zijn gestart, heeft al doel om een geharmoniseerde opleiding voor gymnastiek trainer-coaches op niveau 3 tot stand te brengen. We spraken hierover met Hans Gootjes (Directeur CIOS – Nova College), Marieke van der Plas (Directeur KNGU) en Richard Kaper, Manager Sportparticipatie NOC*NSF). Verder gingen we op bezoek bij turnvereniging Turnz uit Amsterdam.

Pilotprojecten met bonden en onderwijs voor trainer-coaches niveau 3

november 2020

NOC*NSF is in april 2020 samen met CIOS NL, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en Skateboard Federatie Nederland (SFN) twee pilotprojecten gestart met opleidingen voor trainer-coaches op niveau 3. De pilotprojecten zijn onderdeel van de doorlopende leerlijn voor trainer-coaches: een vernieuwde opleidingsstructuur waarbij NOC*NSF en opleidingspartners uit de sport en het onderwijs de krachten bundelen om vakbekwame trainer-coaches op te leiden. 

Wall of wonder: ontwikkelingen in het sportlandschap

oktober 2020

Podcast trainer-coach niveau 3 pilotproject SFN

oktober 2020

Op dit moment is er een pilotproject tussen de Skateboard Federatie Nederland (SFN) en CIOSNL gaande. In deze podcast komt onder andere aan bod waarom deze pilot werd gestart, hoe dit in de praktijk in z’n werk gaat en hoe het traject na de pilot eruit gaat zien. Aan tafel zitten Marcel van den Broek (Voorzitter landelijk platform van de opleiding Sport en Bewegen) en Nynke Lely (voorzitter SFN). Verder gingen we op bezoek bij de Menno Becht, eigenaar van een skateboardschool, waar we ook Bert Wezenberg spraken (opleidingsmanager CIOS, Friesland college).

Werkconferentie

november 2019

Tijdens de werkconferentie op 14 november 2019 stonden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van trainer-coaches en de mogelijkheden tot samenwerking tussen opleidingspartners uit sport en onderwijs centraal. Aan de hand van kwesties en uitgangspunten zijn oplossingen bedacht hoe sportbonden en onderwijsinstellingen (mbo Sport en bewegen) beter kunnen samenwerken bij het opleiden van vakbekwame trainer-coaches op niveau 3 en 4.