Als je als topsporter het Stipendium krijgt of ander inkomen hebt, draag je waarschijnlijk ook loonafdracht af voor het geval je je inkomen uit topsport verliest. Dan kan je, onder voorwaarden, gebruik maken van regelingen van het UWV. Denk aan een WW-uitkering of een ziektewetuitkering. Ben je topsporter en zwanger? Ook daar is een regeling voor. Goed om te weten, voor als je zelf in zo’n situatie terecht komt!

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit?

athleteservices@nocnsf.nl

Ziektewetuitkering


Als je je stipendium verliest omdat je wegens ziekte of een blessure niet in staat bent je sport uit te oefenen, kan je onder voorwaarden aanspraak maken op een Ziektewetuitkering (ZW-uitkering). In de eerste 52 weken van je ziekte of arbeidsongeschiktheid toetst het UWV of je in staat bent om je beroep als topsporter uit te oefenen. In de tweede 52 weken kijkt het UWV of je ook ander werk op de arbeidsmarkt kan uitoefenen en wat je daarmee kan verdienen. De hoogte van de ZW-uitkering is 70% van het dagloon van de topsporter. 

Om in aanmerking te komen voor de Ziektewetuitkering moet de topsporter zich zelf ziek melden via www.topsportfonds.nl (onder tabblad ‘Sporter’ naar ‘Aanmaken Ziekmelding’.)

UWV Servicepunt Topsporters

UWV Servicepunt Topsporters

servicepunttopsporters@uwv.nl

WW-uitkering

Als je je stipendium verliest en je je aantoonbaar richt op terugkeer naar de A-status, heb je onder voorwaarden recht op een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Je kan dit bijvoorbeeld aantonen door het trainings- en wedstrijdprogramma van je bond te volgen. Ben je langer dan zes maanden werkloos, dan wordt na een half jaar ander werk op de arbeidsmarkt ook passend gezien.

Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering, moet je in 26 van de 36 weken voorafgaand aan de eerste WW-dag stipendium of loon uit dienstverband hebben ontvangen. Als dat het geval is, duurt de WW-uitkering 3 maanden. Deze uitkering duurt langer als je voldoet aan de wekeneis én in 4 van de laatste 5 jaar stipendium of loon uit dienstverband hebt gehad. De totale WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als het arbeidsverleden in jaren. Bijvoorbeeld, 5 jaar arbeidsverleden betekent dan 5 maanden WW-uitkering.

De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het Sociale Verzekeringsloon (ontvangen stipendium en loon uit dienstverband) in het jaar voorafgaand aan de eerste WW-dag.

UWV Servicepunt Topsporters

UWV Servicepunt Topsporters

servicepunttopsporters@uwv.nl

Zwangerschap

Ben je topsporter en zwanger? Via de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) heb je rondom je bevalling onder voorwaarden recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 Neem voor verdere vragen en informatie contact op met:

 Neem voor verdere vragen en informatie contact op met:

athleteservices@nocnsf.nl