Een topsporter heeft bij een doping- of matchfixingzaak recht op een eerlijk en toegankelijk proces. NOC*NSF heeft voor ondersteuning bij doping- en matchfixingszaken samen met sportersvakbond NL Sporter, de NOC*NSF Atletencommissie, het Instituut Sport Rechtspraak en VWS een bijdrageregeling in het leven geroepen.

Aanleiding

Een topsporter is bezig met sportieve prestaties. Het komt voor dat een sporter wordt geconfronteerd met (juridische) zaken.. Denk aan procedures bij tuchtcommissies of instanties als Internationale Federaties, CAS of WADA.

Bij een vermeende doping- of matchfixingzaak moet een topsporter de onschuld kunnen bewijzen. Het kan zijn dat een topsporter hiervoor niet de kennis of financiële middelen heeft om hulp in te schakelen. Hierdoor is er geen toegang tot een eerlijk proces, terwijl dit een algemeen aanvaard mensenrecht is. Het is noodzakelijk dat een topsporter goede begeleiding en zo nodig financiële ondersteuning krijgt.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor sporters die onder de volgende doelgroep vallen en voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden:

  1. een sporter met een A-, HP-, of Selectiestatus

  2. een sporter die lid is van, of aangesloten is bij, een Sportbond en die – ter beoordeling van de Toetsingscommissie - op een hoog niveau sport en valt onder het toepassingsbereik van de (inter)nationale anti-dopingregels waaronder het Nationaal Dopingreglement, de WAD-Code en/of de internationale anti-dopingregels van de IF en/of de (inter)nationale regels ter bestrijding van Matchfixing;

  3. een oud-sporter als hiervoor bedoeld onder sub a. en b, die maximaal 10 jaar is gestopt met het beoefenen van topsport.

Om in aanmerking te komen dient een sporter zelf te zorgen voor een individuele rechtsbijstandsverzekering en voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met vakbond NLSporter.

Wat te doen als sporter

Hieronder leggen we uit wat jij als topsporter moet doen bij een doping- of matchfixingzaak:

1. Sluit altijd een individuele rechtsbijstandverzekering af
Een rechtsbijstandverzekering moet afgesloten zijn vóórdat een mogelijke zaak aan de orde is Een rechtsbijstandsverzekering kan ook in andere conflictsituaties veel voordeel bieden. Als een sporter geen rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten geldt een eigen bijdrage van 25.000 euro. Voor sporter die wel een rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten geldt een eigen bijdrage van 1000 euro.

Vanuit TeamNL Athlete Services wordt momenteel onderzocht welke rechtsbijstandsverzekeringen passend kan zijn. 

2. Neem direct contact op met NL Sporter
NL Sporter is een onafhankelijke belangenorganisatie voor topsporters. Zij kan bemiddelen in een zaak, de juiste advocaat adviseren en ondersteunen bij pleitnota’s. Een sporter die in een zaak verwikkeld raakt en een beroep op de regeling wil doen, dient contact op te nemen met NL Sporter. De aanvraag voor de bijdrageredeling zal ook door NLSporter gedaan worden. De dienstverlening van NL Sporter is voor alle statussporters (A-, HP- en Selectiestatus) van NOC*NSF gratis beschikbaar.

Een sporter die geen status van NOC*NSF heeft kan hier lid worden. De stap naar NL Sporter is noodzakelijk om eventueel aanspraak te maken op de bijdrageregeling.

Er is een bijdrageregeling gecreëerd waar een maximaal uit te keren bedrag van 100.000 euro per topsporter kan worden aangevraagd. Heb je geen rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan verwachten we eerst een eigen bijdrage van 25.000 euro. NL Sporter is op de hoogte van de voorwaarden en zal je ondersteunen bij de aanvraag.