Als topsporter heb je bij een doping- of matchfixingzaak recht op een eerlijk en toegankelijk proces. NOC*NSF heeft voor ondersteuning bij doping- en matchfixingszaken samen met sportersvakbond NL Sporter, de NOC*NSF Atletencommissie, het Instituut Sport Rechtspraak en VWS een bijdrageregeling in het leven geroepen.

Aanleiding

Als topsporter ben je bezig met jouw sportieve prestaties. Maar het kan zijn dat je geconfronteerd wordt met (juridische) zaken waar je niet zoveel vanaf weet. Denk bijvoorbeeld aan procedures bij tuchtcommissies of instanties als Internationale Federaties, CAS of WADA.

Bij een vermeende doping- of matchfixingzaak moet jij als topsporter jouw onschuld kunnen bewijzen. Het kan zijn dat je hiervoor niet de kennis of financiële middelen hebt om hulp in te schakelen. Hierdoor heb jij geen toegang tot een eerlijk proces, terwijl dit een algemeen aanvaard mensenrecht is. Het is daarom noodzakelijk dat jij als topsporter goede begeleiding krijgt. Ook moet je kunnen rekenen op financiële ondersteuning.

Voor wie?

De regeling is bedoeld voor sporters die onder de volgende doelgroep vallen en voldoen aan de in het reglement gestelde voorwaarden:

  1. een sporter met een A-, HP-, of Selectiestatus

  2. een sporter die lid is van, of aangesloten is bij, een Sportbond en die – ter beoordeling van de Toetsingscommissie - op een hoog niveau sport en valt onder het toepassingsbereik van de (inter)nationale anti-dopingregels waaronder het Nationaal Dopingreglement, de WAD-Code en/of de internationale anti-dopingregels van de IF en/of de (inter)nationale regels ter bestrijding van Matchfixing;

  3. een oud-sporter als hiervoor bedoeld onder sub a. en b, die maximaal 10 jaar is gestopt met het beoefenen van topsport.

Om je goed te kunnen ondersteunen is het van belang dat je zelf óók de juiste acties onderneemt. De ondersteuning bestaat uit: individuele rechtsbijstandsverzekering, juridische dienstverlening en een bijdrageregeling.

Wat te doen als sporter

Hieronder leggen we uit wat jij als topsporter moet doen bij een doping- of matchfixingzaak:

1. Sluit vooraf een individuele rechtsbijstandverzekering af
We adviseren je als topsporter, indien je dit nog niet hebt gedaan, een rechtsbijstandverzekering bij een verzekeringsmaatschappij af te sluiten. De verzekering moet afgesloten zijn vóórdat je in een mogelijke zaak terecht komt, want alleen dan dekt het de kosten van juridische zaken. De premie van de rechtsbijstandverzekering dien je zelf te betalen. De verzekering kan ook in andere conflictsituaties veel voordeel voor je bieden.

Vanuit TeamNL Athlete Services wordt momenteel onderzocht welke rechtsbijstandsverzekering passend kan zijn. Zodra hier meer over bekend is, zal hierover gecommuniceerd worden.

2. Neem direct contact op met NL Sporter
NL Sporter is een onafhankelijke belangenorganisatie voor topsporters. Zij kan bemiddelen in een zaak, de juiste advocaat adviseren en ondersteunen bij pleitnota’s. Mocht je in een zaak verwikkelt raken neem dan direct contact op met NL Sporter. Zij staan altijd aan jouw kant en het is van groot belang dat ze vanaf het begin jouw kunnen adviseren over de gang van zaken. De aanvraag voor de bijdrageredeling zal ook door NLSporter gedaan worden. De dienstverlening van NL Sporter is voor alle statussporters (A-, HP- en Selectiestatus) van NOC*NSF gratis beschikbaar. Heb je geen status van NOC*NSF? Word dan hier lid. De stap naar NL Sporter is noodzakelijk om eventueel aanspraak te maken op de bijdrageregeling.

3. Dien een aanvraag in bij ISR in het geval van hoge juridische kosten
Heb je kosten die boven de maximale vergoeding van je rechtsbijstandverzekering gaan? Voor zaken waarbij het gaat om doping en matchfixing kun je dan extra financiering bij het Instituut Sport Rechtsspraak (ISR) aanvragen. Er is een bijdrageregeling gecreëerd waar een maximaal uit te keren bedrag van 100.000 euro per topsporter kan worden aangevraagd. Heb je geen rechtsbijstandverzekering afgesloten? Dan verwachten we eerst een eigen bijdrage van 25.000 euro. NL Sporter is op de hoogte van de voorwaarden en kan je ondersteunen bij deze aanvraag.