Fonds voor de Topsporter

Wat is het Fonds voor de Topsporter?

Het Fonds beheert een kapitaal, dat ter beschikking is gesteld door het ministerie van VWS, NOC*NSF en Nederlandse Loterij. Uit de rente van dit kapitaal, de jaarlijkse bijdrage van VWS en de jaarlijkse bijdrage van NOC*NSF worden deze financiële voorzieningen betaald.

Het Fonds heeft geen eigen professionele staf of kantoor, dit is, met medeweten van het ministerie van VWS, uitbesteed aan NOC*NSF. Een bestuur ziet toe op de uitvoering van deze werkzaamheden.

Het bestuur bestaat uit leden benoemd door NOC*NSF op voordracht van het ministerie van VWS, de NOC*NSF atletencommissie en NOC*NSF en bestaat uit:

  • Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter)
  • Peter Bommel (penningmeester)
  • Thijsje Oenema (voorgedragen door de NOC*NSF Atletencommissie)
  • Sven de Langen (voorgedragen door het ministerie van VWS)
  • Willem Verschuur (voorgedragen door NOC*NSF)
  • René Martens (voorgedragen door NOC*NSF)
  • Eefke Mulder (voorgedragen door NOC*NSF)

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

-> Bekijk hier de veelgestelde vragen met betrekking tot stipendium en kostenvergoeding.

Contact bij vragen:
www.topsportfonds.nl
026-4834418
info@hetfonds.nl