Prestatiegedrag

Prestatiegedrag is het gedrag van de sporter dat leidt tot een optimale ontwikkeling en maximale prestaties. Het zorgt ervoor dat de sporter in staat is optimaal om te gaan met de uitdagingen waarmee hij wordt geconfronteerd in zijn ontwikkeling.

De begeleiding die wij met TeamNL Prestatiegedrag aanbieden is niet alleen in functie van het prestatieniveau, maar is ook gericht op het mentale welzijn. Dit doen we voor de sporters, maar ook voor de coaches en andere stafleden. Hiervoor zijn er niet alleen sportpsychologen aangesloten bij ons team, maar ook gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen en topsportleefstijl coaches.

De experts binnen Prestatiegedrag staan niet alleen in voor individuele en teambegeleiding, maar ook voor het aanbieden van workshops binnen de leerlijn Prestatiegedrag.