Wat zien we terug in de praktijk?

Monitor top teamsportcompetities door Mulier Instituut

Juni 2023

Hoe professioneel de topclubs in de Nederlandse topcompetities van handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo zijn, verschilt enorm per sport. De behoefte en wens om verder te professionaliseren is de gemeenschappelijke factor van de betrokken bonden. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder topclubs uit deze competities.

De brede SPUK-regeling: ook voor topteamsport volop kansen

maart 2023

Door de vernieuwde Brede SPUK-regeling worden de mogelijkheden voor het aantrekken van functies zoals buurtsportcoaches, clubkadercoaches of verenigings-/sportparkmanagers vergroot. Dit past bij het streven naar nog meer professionele topclubs in de topcompetities. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.

Versterken top teamsport provinciaal

maart 2023

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De waarde van sport en sportief bewegen is groot: sport verbindt en maakt een samenleving veerkrachtig. Tijdens de provinciale sportdebatten die de afgelopen weken plaatsvonden, zijn diverse collega’s vanuit het programma ‘Versterken topteamsportcompetities en topclubs 2032’ aanwezig geweest om het thema ‘Versterken topteamsport’ onder de aandacht te brengen.

Tekenen intentieverklaring Versterken top teamsportcompetities en club 2032

November 2022

Vijf teamsporten, namelijk handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo, en NOC*NSF, VSG en het ministerie van VWS hebben het voortouw genomen om samen met stakeholders te werken aan een impuls voor hun top teamsportcompetities en topclubs. Tijdens de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’ op 22 november hebben diverse regionale en lokale organisaties de intentieverklaring getekend. Samen brengen we de transitie op gang!