Topsport

Versterken topteamsport provinciaal

29 maart 2023

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en provinciale coalitieakkoorden

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. De provincie staat voor grote opgaven de komende jaren. Een forse woningbouwopgave, vraagstukken op het gebied van klimaat, energie en landbouw, en het gezond houden van de regionale economie. De sportsector kan helpen om een sterke, vitale en aantrekkelijke provincie te blijven.

De waarde van sport en sportief bewegen is groot: sport verbindt en maakt een samenleving veerkrachtig. Tijdens de provinciale sportdebatten die de afgelopen weken plaatsvonden, zijn diverse collega’s vanuit het programma ‘Versterken topteamsportcompetities en topclubs 2032’ aanwezig geweest om het thema ‘Versterken topteamsport’ onder de aandacht te brengen.

Faciliteer en investeer in teamsportclubs!
Teamsportclubs van bijvoorbeeld handbal, hockey, korfbal, volleybal en waterpolo zijn een belangrijke bindende component in de regio, omdat zij bijdragen aan een sportieve en vitale samenleving. Bij iedere topteamsportcompetitie is een grote clubachterban betrokken. De lokale helden geven inspiratie en zorgen voor verbinding, integratie en sociale cohesie.

Topclubs in teamsporten hebben zowel op het veld als daarbuiten een belangrijke verbindende functie, met nog veel meer potentie. De ambitie om de Nederlandse topteamsportcompetities te versterken is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord I ,Topsport die Inspireert.

Het streven is dat de topclubs wekelijks strijden voor uitverkochte tribunes, media live verslag doen van spannende competities en fans zich vergapen aan hun helden: van regionale toptalenten tot winnaars van olympisch goud. Sámen geven ze álles voor hún club.

Wat kan de provincie doen?
Om de rol van topclubs in teamsporten en de bijbehorende competities op niveau te versterken, is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. De samenwerking vanuit de provincie met topclubs, onderwijs, kennisinstellingen, bedrijfsleven en media is van essentieel belang voor het slagen van in deze ambitie in 2032.

Concrete acties voor provincies:

  • Faciliteer een ​platform voor de topclubs voor verbindingen met onderwijs​, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zo kan het bestaande netwerk van een topclub worden versterkt met publieke (bestuurlijke) inspanningen.
  • Ondersteun de zichtbaarheid van de topclubs en hun topteams en draag bij aan het aantrekkelijk maken van de eredivisie teamsportwedstrijden voor de inwoners van de provincie door er mooie evenementen van te maken. Zie ook Sportevenementen als inspiratiebron
  • Help jong talent ontwikkelen! Bouw aan een bovenlokale structuur waarin topclubs en de omliggende clubs samen werken en elkaar sterker maken. De jeugdopleidingen maken de verbinding met de breedtesport. De toptalenten kunnen doorstromen naar een topclub in de buurt. ​Zo krijgen zij een 'satelliet-rol' in de regio en dragen ze bij aan kennisdeling, regionale ontwikkeling en opleiding. Zo zorgt de provincie dat de talenten zich in de eigen regio kunnen ontplooien.

De topclubs van deze teamsporten zijn van grote maatschappelijke waarde voor de provincie. Ondersteun deze clubs, zodat zij deze waarde nog verder kunnen vergroten. Mogelijke ondersteuning kan zijn:

  • Faciliteer gemeenten bij ontwikkelen van regionale accommodaties voor topclubs.
    • Faciliteer verenigingsondersteuning door het organiseer organisatie-, en implementatiekracht op de topclubs. Zie ook Sport en sportief bewegen voor iedereen
    • Begeleid topclubs bij het realiseren en waarborgen van een veilige sportomgeving voor jong en oud en. Zie ook Sport en sportief bewegen voor iedereen

Op de website www.sportcampagne.nl staan aanvullende relevante documenten om sport en bewegen op de politieke agenda te zetten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel op social media: