Themafonds Duurzame Sportaccommodaties

Fonds ter stimulering van verduurzaming van accommodaties


Accommodaties vormen een onmisbare factor in sportbeoefening. Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid legt daarmee een verbinding tussen sport en een belangrijk maatschappelijk thema.
Met het themafonds wil NOC*NSF de ontwikkeling, realisatie en behoud van duurzame sportaccommodaties stimuleren. Concreet wil NOC*NSF met het themafonds bijdragen aan de volgende activiteiten:

  • Een kosteloos begeleidingstraject Duurzaamheid t.w.v. € 2.000,-
  • Een stimuleringsbijdrage voor Kansrijke Innovatieprojecten ten behoeve van het verduurzamen van verenigingen
  • Borgstelling voor Leningen gericht op verduurzaming of duurzame nieuwbouw, via de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Met de borgstelling kan een vereniging een bancaire lening tegen lage rente realiseren.

Help mee verenigingsaccommodaties te verduurzamen!

Als u, net als wij, overtuigd bent van het belang van de verduurzaming van sportaccommodaties, kunt u hier actief aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een schenking aan het themafonds.

De gever kan zijn of haar voorkeur uitspreken voor een van de genoemde activiteiten, waarmee NOC*NSF rekening zal houden bij de besteding van de middelen. De voorkeur kan geen specifieke vereniging of organisatie inhouden.

Wat is voor mij de beste manier om te geven?

Bent u benieuwd welke manier van geven het beste bij u past? En of dit nog fiscale voordelen kan opleveren? Gebruik dan de Geefwijzer op Sportdaargeefjeom.nl.

Contact

Wilt u meer weten over Geven aan Sport of heeft u reeds besloten om bij te dragen aan het Fonds Duurzame Sportaccommodaties van NOC*NSF? Vul dan het antwoordformulier in.