Sportdeelname Sportcampagne Politiek

Investeren in sport en bewegen biedt provincie meerwaarde

6 maart 2023
Investeren in sport en bewegen biedt provincie meerwaarde

Investeren in sport en bewegen is ook voor de provinciale bestuurslaag een belangrijk middel om maatschappelijk rendement te behalen. Dat blijkt uit informatie van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Op landelijk niveau was al bekend dat de social return on investment (SROI) hoog is; iedere euro die geïnvesteerd wordt in sport en bewegen levert 2,7 euro op in maatschappelijke waarde, bijvoorbeeld in vermeden zorg en mentale gezondheid.

Kenniscentrum Sport & Bewegen bracht SROI-gegevens op gemeentelijk niveau samen om zo, in het licht van de aanstaande provinciale verkiezingen, ook per provincie een beeld te kunnen geven. Dat gebeurt samen met het landelijk Sportcampagneteam - een bundeling van vrijwel alle partijen uit de sector* - dat het belang van sport en bewegen voor zowel kiezers als provinciale politici zichtbaar wil maken. Immers: sport en bewegen verbinden en maken een samenleving veerkrachtig.

Femke van der Pal, specialist Waarde van sport en bewegen bij Kenniscentrum Sport & Bewegen: "In opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen is berekend dat landelijk de maatschappelijke opbrengsten gemiddeld 2,7 keer zo hoog zijn als de kosten van sport en bewegen. Met aanvullende aannames volgt een schatting van de SROI in gemeenten; deze varieert tussen de 1,80 en 3,55 euro. Eén ding is zeker: investeren in sport en bewegen - landelijk, gemeentelijk én provinciaal - loont."

Provincies spelen een doorslaggevende rol bij het organiseren van internationale sportevenementen, bovenlokale duurzame sportaccommodaties, het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte en regionale topsport-opleidingscentra.

De cijfers die in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen zijn verzameld, zijn in de vorm van infographics per provincie beschikbaar voor beleidsambtenaren en leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten.

Infographics als startfoto voor provincies: waar extra investeren?

De provinciale en gemeentelijke infographics geven een algemeen overzicht van de sport- en beweegdeelname in de provincie. Daarmee geven ze een beeld van hoe de provincie ervoor staat ten opzichte van het landelijk gemiddelde wat betreft sport- en beweeginfrastructuur, gezondheid en sport- en beweegdeelname. Ook bieden ze inzicht in waar de provincie het beste aandacht en geld in kan investeren. De infographics zijn een eerste 'startfoto' voor het (verder) ontwikkelen van provinciaal sportbeleid.

De infographics zijn onderdeel van het informatiepakket van het Sportcampagneteam, met als doel kiezers, beleidsmakers en politici te informeren over het belang van sport en bewegen bij de verkiezingen op 15 maart en daarna. Beschikbaar zijn onder meer: algemene informatie over de rol van de provincie op het terrein van sport en bewegen en een basisparagraaf die na de verkiezingen gebruikt kan worden voor een coalitieakkoord. Beide documenten zijn te vinden op de pagina Sportcampagnes voor politieke verkiezingen. Ook stuurt het campagneteam alle (in)formateurs nog een brief na 15 maart.

Kenniscentrum Sport & Bewegen verzamelde bovendien een aantal voorbeelden van goedlopende initiatieven in diverse provincies en heeft de aandacht voor sport en bewegen in verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen in kaart gebracht, onder de noemer Hoe sportief zijn de partijen in jouw provincie?

*Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Maatschappelijke Organisaties in de Sport (MOS), Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), Sportkracht 12, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Betrokken kennispartners zijn Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

Deel dit artikel op social media: