Sportcampagne Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Doe mee met de zichtbaarheidscampagne ‘Sport laat van zich horen’

Samen zetten we sport op de lokale politieke agenda

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente.

-> lees onze brochure Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

-> Zet sport en bewegen op de politieke agenda en ga naar de toolkit

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente.

-> lees onze brochure Met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente

-> Zet sport en bewegen op de politieke agenda en ga naar de toolkit

Zichtbaarheidscampagne

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben invloed op het lokale sport- en beweegbeleid. En dus op de 24.000 lokale sportverenigingen, 12.000 ondernemende sportaanbieders en op 1,5 miljoen vrijwilligers in de sport.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente!

Sportcampagneteam NL

De lokale sportcampagneteams worden ondersteund door het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.

De lokale sportcampagneteams worden ondersteund door het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.