Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

  • Tijd: 13:45 - 14:30 uur
  • Ambitie: Meer zichtbare betekenis
  • Moderator: Eric Lagendijk, projectleider sportakkoord VSG
  • Sprekers: Koen Breedveld, lector impact of sports, Haagse Hogeschool en Hans Spigt, voorzitter Jeugdzorg Nederland
  • Type: Inleiding, interview, drietallen in de zaal: wat kan jouw organisatie betekenen voor deze ambitie en wat heb je daarvoor nodig? Terugkoppeling en afsluiting

Hoe zetten we (top)sport in als platform om de maatschappelijke waarde ervan te vergroten en beter zichtbaar te maken? En, hoe inspireren en verleiden we via deze maatschappelijke waarde om te sporten en bewegen door samen te werken?

In Sportakkoord II is de ambitie uitgesproken om op de lange termijn via zowel de breedte- als topsport, de maatschappelijke waarde van sport en sportief bewegen te laten groeien. Het bieden van meerwaarde als sportsector aan andere maatschappelijke domeinen is daarbij het uitgangspunt, in plaats van andersom, namelijk dat sport maatschappelijke doelen naar zich toetrekt. In deze parallelsessie gaat het over de betekenis van de waarde van sport, topsport en sportief bewegen voor de hele maatschappij.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die aanwezig is bij dit evenement.