Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

  • Tijd: 12:45 - 13:30 uur
  • Ambitie: Een groter bereik
  • Moderators: Patrick Rijnbeek & Sietske Weers
  • Spreker: Anne Marie van Duivenboden, NL Actief
  • Type: Introductie met een vraaggesprek tussen Patrick en Sietske. Twee voorbeelden uit de praktijk. Vragen publiek vanuit het publiek en afronding.

Meer mensen bereiken om te gaan sporten en sportief te bewegen. Oftewel: meer mensen de kans bieden om plezier te beleven aan sport: kansengelijkheid. Zowel voor (potentiële) sporters als toeschouwers, maar ook vrijwilligers.

Tijdens deze parallelsessie spreken we met elkaar over de inclusieve sector waarin niemand nog drempels voelt om te (blijven) genieten van sport en sportevenementen. Maar ook over een groter bereik bij het organiseren van een passend aanbod. Dat gaat over aantrekkelijke wedstrijden, (top)competities en evenementen. We vergroten het bereik door het sportaanbod te optimaliseren en versterken de match tussen vraag en aanbod van sporter en sportaanbieder. Om zo te komen tot een aantrekkelijk aanbod voor alle doelgroepen, inclusief supporters.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die aanwezig is bij dit evenement.