Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

  • Tijd: 12:45 - 13:30 uur
  • Moderator: Ester Helthuis
  • Sprekers: Jan Markink, Marc van den Tweel, Karin van der Maat, Myron ter Haar
  • Type: Interview en presentaties

Deze paralelsessie gaat over de sportcampagne in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023. In de komende jaren staat de provincie voor belangrijke opgaven. Een prioriteit is de inrichting van de (bovenlokale) omgeving. De omgeving is in de praktijk namelijk lang niet overal beweegvriendelijk. Door de toenemende drukte in de openbare ruimte is het belangrijk dat we samen zorgen voor een uitnodigend, toegankelijk en veilig buitengebied. Sporten en sportief bewegen in het buitengebied is namelijk voor iedereen.

Het sportcampagneteam NL PS 2023* is al geruime tijd bezig om sport en (sportief) bewegen op de provinciale agenda te zetten. In hoeverre zijn wij er in geslaagd sport en (sportief) bewegen in de verkiezingsprogramma’s te krijgen en wat kunnen we nog doen richting de 12 coalitieakkoorden?

Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en speciaal gericht op: gedeputeerden en beleidsverantwoordelijken provincies, wethouders en beleidsverantwoordelijken regiogemeenten (G27), directeuren Provinciale Sportorganisaties, buitensportbonden en de leden van het Sportcampagneteam NL PS 2023.<

* Het Sportcampagneteam NL PS2023 is een samenwerking van NOC*NSF, Watersportverbond, NTFU, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport met medewerking van het Kenniscentrum Sport en Bewegen en het Mulier Instituut.