Dit is een besloten bijeenkomst, aanmelding gaat op uitnodiging.

 • Tijd: 11:15 - 12:00 uur
 • Ambitie: Het fundament op orde
 • Moderator: Erik Lenselink NOC*NSF
 • Sprekers: Saskia Meijer, voorzitter tafeltennisvereniging Alexandria '66
 • Type: Praktijkvoorbeeld: een vraaggesprek met Gert Jan Lammens, directeur
  Sportsupport Rotterdam en Jan Simons, voorzitter Nederlandse Tafeltennisbond

Tijdens deze parallelsessie staan we stil bij de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven. In Sportakkoord II werken samen aan een stevig fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. Dit gaat over:

 • Professionele trainer-coaches, competente bestuurders en geïnspireerde vrijwilligers.
 • Voldoende uitvoeringskracht bij sportbonden en sportclubs.
 • Iedereen moet zich welkom voelen en zonder belemmering zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen.
 • We staan voor een veilige, eerlijke en schone (top)sportomgeving.
 • Nieuwe stappen naar een toekomstbestendige en duurzame club(ondersteunings)infrastructuur.

We bouwen de komende jaren aan een robuust sportstelsel en inclusieve, veilige en positieve sportcultuur, die beter meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstbestendig zijn.

Deze bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die aanwezig is bij dit evenement.