De Minimale Kwaliteitseisen worden getoetst op basis van een zelfscan door sportbonden via de portal Verdelen Middelen. Als sportbond moet je voldoen aan deze eisen en de vragen in de zelfscan naar waarheid beantwoorden. De sportbond moet de antwoorden bij een toets voldoende kunnen onderbouwen met documentatie. NOC*NSF heeft de mogelijkheid om onderzoek in te stellen naar de feitelijke stand van zaken bij de sportbond.

Magazine voor topsportstatuut en atletenvertegenwoordiging

Vanaf 1 januari 2024 is het voor topsportbonden verplicht om een topsportstatuut én een gedragen atletenvertegenwoordiging te hebben, zoals opgenomen in artikel 11 van de Minimale kwaliteitseisen. Dit vraagt het nodige van topsportbonden en (potentiële) atletenvertegenwoordigingen. Daarom is een digitaal magazine ontwikkeld, waarin we je stap voor stap meenemen in de ontwikkeling van een topsportstatuut en het oprichten of doorontwikkelen van een atletenvertegenwoordiging. Ook delen we verschillende modeldocumenten. Dat is bedoeld ter inspiratie en ondersteuning in het totstandkomingsproces.

Webinars over atletenvertegenwoordiging

Voor sporters zijn webinars ontwikkeld over de atletenvertegenwoordiging. Voormalig TeamNL-er Nouchka Fontijn gaat in deze informatieve webinars in gesprek met NOC*NSF Atletenvertegenwoordiging-voorzitter Inge Janssen en Adam Bakker van NL Sporter. De webinars belichten het belang van een gedragen atletenvertegenwoordiging, en wat sporters kunnen doen om hun bond te ondersteunen in dit proces.

Contact

Voor meer informatie over de minimale kwaliteitseisen kun je contact opnemen met Jitse Talsma.

Jitse Talsma

Jitse Talsma

jitse.talsma@nocnsf.nl