De roep om evidence based practice wordt almaar sterker. Ook de druk op sport om bij te dragen aan diverse maatschappelijke doelen groeit. De vraag naar ondersteunende wetenschappelijke gegevens daar mee ook.

Intern zijn de inspanningen van het programma Onderzoek gericht op het werkapparaat van NOC*NSF. Zij adviseert op het terrein van onderzoek, stuurt aan op een gezamenlijke onderzoeksagenda en ondersteunt beleidsstukken door het verwijzen naar/aanleveren van relevante data/informatie. Het programma Onderzoek heeft een integrale rol en taak binnen NOC*NSF. Dit betekent dat activiteiten en resultaten van het programma vallen binnen of invloed hebben op nagenoeg alle kerntaken van NOC*NSF, waarbij kennis ontwikkeling en datamanagement van belang zijn.

Het programma onderzoek stimuleert de inzet van monitorgegevens in de onderbouwing en evaluatie van (top)sportbeleid (“onderzoek-inclusief-denken”). (Nieuwe) Kennis levert een concrete bijdrage aan (herziening van) sportbeleidsvisies en evidence based onderbouwing van actieplannen.

Extern voert het programma Onderzoek het accountmanagement/relatiebeheer naar hogescholen, universiteiten en onderzoeksorganisaties, alsook met het ministerie van OCW en VWS waar het afstemmen onderzoek en data-infrastructuur betreft. Het programma Onderzoek stimuleert de samenwerking van NOC*NSF met externe partijen op het terrein van sportonderzoek- en innovatie.

NOC*NSF zelf is géén onderzoeksinstituut met als doel onderzoek doen. Om onderzoek vorm te geven wordt zodoende samengewerkt met externe partners. Hierbij stuurt NOC*NSF altijd aan op toepasbaarheid van nieuwe inzichten. Toepassing van kennis leidt tot inzichten voor (top)sportbeleid.