Sportdeelname Gemeenten Onderzoek

KISS rapportage: inzicht in lokale lidmaatschapscijfers voor gemeenten

3 juni 2024
KISS rapportage: inzicht in lokale lidmaatschapscijfers voor gemeenten

Wil je als gemeente inzicht krijgen in de lokale lidmaatschapscijfers? Maak dan gebruik van de KISS Gemeenterapportage, een datagerichte service die wordt aangeboden door NOC*NSF. Hiermee krijg je als gemeente inzicht in de lokale ledencijfers in jouw gemeente. Inzichten verkregen door data, bieden een stevige basis om richting te geven aan het gemeentelijk sportbeleid en het gesprek te voeren over de waarde van sport.

Landelijke inzichten

Elk jaar verzamelt en analyseert NOC*NSF de ledencijfers van de 77 aangesloten sportbonden. De bevindingen over de gehele en de georganiseerde sport worden jaarlijks gepresenteerd in het rapport Zo Sport Nederland. Uit dit rapport over 2023 blijkt dat de sportdeelname zich na de coronajaren verder aan het herstellen is. Maar we zijn nog niet op het niveau van voor de coronajaren. Aandacht blijft specifiek nodig voor lager (en in iets mindere mate de middelbaar) opgeleiden én de meiden 13 tot en met 18 jaar.

Tegelijkertijd is er ook goed nieuws. Na corona is de weg naar de sportverenigingen teruggevonden, want het aantal leden is met 40.000 gestegen in 2023. Deze groei zien we landelijk met name bij de teamsporten voetbal, hockey, basketbal maar ook bij tennis.

Lokale inzichten

Met de ledencijfers van de aangesloten sportbonden kan ook op gemeentelijk niveau zichtbaar worden gemaakt welke sporten er worden beoefend. Door het structureel verzamelen en analyseren van deze lokale inzichten, worden veranderingen in de georganiseerde sport snel zichtbaar.

Met een zogeheten KISS rapportage krijg je binnen jouw gemeente inzicht in de trends en ontwikkelingen in de ledenaantallen van de laatste jaren. Op basis hiervan kan je o.a. meer onderbouwd sportbeleid ontwikkelen of monitoren voor specifieke leeftijdsgroepen of sporten. Dat kan op gemeenteniveau, maar zelfs op postcode- of wijkniveau.

De gemeente Westland maakt al langer gebruik van de KISS rapportage. Maxim de Zeeuw, beleidsadviseur sport bij de gemeente Westland, zegt hierover: "De data stellen ons als gemeente in staat om op dorpsniveau de ontwikkelingen op sportgebied op de voet te volgen. Dat is belangrijke informatie, bijvoorbeeld bij vraagstukken over de mogelijke uitbreiding van sportaccommodaties waarmee veel geld gemoeid is. Daarnaast zijn de lokale trends gemakkelijk te herkennen en is het waardevol om te bekijken hoe je qua sportdeelname ten opzichte van andere gemeenten scoort."

Meer informatie

Ga je aan de slag met het ontwikkelen, monitoren of evalueren van jouw sportbeleid? Ben je benieuwd hoe de georganiseerde sport zich in jouw gemeente ontwikkelt na de coronajaren?

Een KISS gemeenterapportage met bijbehorend duidingsgesprek is tegen een vergoeding van € 1.795,- excl. BTW aan te vragen via kiss@nocnsf.nl.

Deel dit artikel op social media: