Topsport

NLsportraad: ‘Investeren in versterken topsport’

10 oktober 2023
NLsportraad: ‘Investeren in versterken topsport’

In reactie op een kwalitatieve analyse van de Nederlandse Sportraad, die op 10 oktober is gepubliceerd, onderschrijft NOC*NSF het belang van een toekomstbestendige organisatie en financiering van topsport. De NLsportraad schetst een aantal herkenbare aandachtspunten voor de financiering. Wil Nederland internationaal op verantwoorde wijze kunnen blijven presteren in de topsport, dan zijn meer investeringen nodig. Ook op het vlak van organisatie van de topsport zijn er diverse verbeterpunten.

In de Topsportstrategie 2025+ die NOC*NSF op dit moment ontwikkelt, wordt een aantal punten die de Sportraad benoemt geadresseerd. Daarbij geldt het Strategisch Kader Topsport, zoals opgesteld met het ministerie van  VWS en de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) als onderdeel van Sportakkoord II als vertrekpunt. Ook de eigen Sportagenda 2032 van NOC*NSF biedt kaders.

De nieuwe Topsportstrategie van NOC*NSF is leidend voor de periode na de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Op de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2023 worden  de contouren van de Topsportstrategie 2025+ gedeeld met de leden van NOC*NSF.

‘Investeren in arbeidsvoorwaarden topsporters’

De NLsportraad benadrukt in deze kwalitatieve analyse het belang van investeringen in passende arbeidsvoorwaarden voor topsporters, coaches en kader  Ook het borgen van prioriteit voor integriteit vraagt volgens de NLsportraad om extra investeringen, net als de zichtbaarheid van de topsport. Daar kunnen nog vele stappen in worden gezet, constateert de Raad.

NOC*NSF onderschrijft het belang van extra investeringen in de topsport. Niet alleen stegen de kosten de afgelopen jaren door inflatie, ook het verantwoord organiseren van topsport volgens de actuele maatstaven vereist een structureel hoger budget om betekenisvolle mondiale prestaties blijvend mogelijk te maken. De NLsportraad verwacht begin 2024 een volledig advies uit te brengen over een toekomstbestendige topsport.

Deel dit artikel op social media: