Sportdeelname Sportakkoord

Lokale samenwerking fundament onder Sportakkoord

14 december 2022
Lokale samenwerking fundament onder Sportakkoord

Vier partijen uit de sportsector hebben op 14 december het Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. Hierin zijn de ambities en kaders vastgelegd die de komende periode leidraad zijn voor het opstellen van een concreet vervolg op het huidige Sportakkoord. Lokale samenwerking is ook nu al een centraal thema. Gemeenten, sportverenigingen en ondernemers in de sport en maatschappelijke partners kunnen samen veel meer bereiken en ook sneller resultaten boeken.

Inmiddels zijn er al 346 gemeenten met een sportakkoord. Deze lokale akkoorden vormen het fundament voor het Sportakkoord II. De voorbeelden in deze gemeenten helpen daarbij.

De ondertekening van dit hoofdlijnenakkoord vond plaats bij voetbalclub HVV Laakkwartier in Den Haag door de minister van VWS, VSG (Vereniging Sport en Gemeenten), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), POS (Platform Ondernemers in de Sport) en NOC*NSF.

De locatie was een bewuste keuze, omdat deze vereniging een schoolvoorbeeld is van samenwerking met diverse partners en het breed invullen van de eigen maatschappelijke rol. Zo is de kantine bijvoorbeeld tevens buurthuis, wordt ook judo en taekwondo aangeboden en biedt de vereniging kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Plezier in sport en maatschappelijke impact gaan samen

Anneke van Zanen-Nieberg, die als voorzitter van NOC*NSF haar handtekening zette onder het akkoord: "Verenigingen als deze zijn de plekken waar lokale samenwerking op een mooie manier zichtbaar wordt en waar je dan ook de resultaten ziet. Het plezier in sport gaat dan uitstekend samen met positieve invloed op een veel breder terrein. NOC*NSF bouwt graag verder mee aan concrete uitwerking van het Sportakkoord II. En dat kan alleen maar samen met lokale bestuurders en partners in de sport."

Sportief verbinden

Het ministerie van VWS wil samen met de partners in de volgende fase vooral concrete resultaatafspraken vastleggen. De eerste stappen worden gezet op 6 februari, tijdens het congres Sportief Verbinden, dat NOC*NSF organiseert voor en met de sector.

In het sectoroverleg wordt al langer samengewerkt met ondernemers in de sport (vertegenwoordigd door het POS). Het Platform heeft daarom ook meegetekend bij dit hoofdlijnenakkoord.

Op de foto v.l.n.r.:  Gert Jan Schotanus, wethouder Alphen aan den Rijn, (namens de VSG),  Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF, minister Conny Helder van VWS, Haike Blaauw (POS) , Sybrig Sijtsma, wethouder Heerenveen (namens de VNG).

Deel dit artikel op social media: