Topsport TeamNL

Samen aan de slag met het strategisch kader topsport 2032

25 november 2022
Samen aan de slag met het strategisch kader topsport 2032

Op 22 november organiseerden VWS, NOC*NSF en de VSG de werkconferentie ‘Naar een strategisch kader topsport’. Ruim 170 bezoekers vanuit sportbonden, overheden, onderwijs en andere betrokken organisaties kwamen bijeen in de Haagse Sport Centrale. Tijdens deze middag is kort teruggeblikt op de opbrengst van drie jaar deelakkoord 6: Topsport die inspireert. Maar vooral is met elkaar gesproken hoe we vanuit een gezamenlijk strategisch kader de maatschappelijke waarde van topsport verder kunnen vergroten. 

Terugblik deelakkoord 6 Topsport die inspireert
Sinds de ondertekening van deelakkoord 6 in 2019 is door veel betrokken organisaties gewerkt aan 6 sleutelprojecten. In samenwerking tussen sport, onderwijs en overheid heeft dit onder andere geresulteerd in de start van de nieuwe opleiding Ad Sport, met het uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach. Daarnaast is een meerjarenplan opgesteld voor het versterken van de top-teamsportcompetities van vijf sporten.  

Een terugblik op alle zes sleutelprojecten zie je in de video.

Maatschappelijke waarde van topsport vergroten
NOC*NSF, VSG en VWS hebben op basis van de ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen drie jaar de contouren geschetst van een gezamenlijk strategisch kader topsport 2032. Dit kader wordt onderdeel van Sportakkoord 2 en vormt de basis waaruit we gezamenlijk de komende jaren onze inspanningen op het gebied van topsport bepalen. De overkoepelende ambitie is om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten.

Daarin zetten we in op drie sporen: het behalen van waardevolle topsportprestaties, het versterken van het maatschappelijke fundament en het beter benutten van het platform dat de topsport biedt aan andere publieke en private organisaties. Om zoveel mogelijk mensen te inspireren met de kracht van topsport gaan we werken aan een betere zichtbaarheid en bereik.  Vier ‘typen’ topsport vormen de centrale pijlers van de gezamenlijke strategie: teamtopsportcompetities- en topsportverenigingen, commerciële topsport, de topsport- en opleidingsprogramma’s van bonden en paralympische topsport.

Zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren met de kracht van topsport
André Cats, directeur topsport NOC*NSF: "De afgelopen jaren hebben we in Nederland geïnvesteerd in het versterken van de topsport- en opleidingsprogramma’s van bonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Dat heeft geleid tot prachtige prestaties. Van een recordaantal olympische en paralympische medailles in Tokio tot aan prachtige Europese-en wereldtitels. Om de maatschappelijke waarde van topsport verder te vergroten, zullen we samen op een andere manier naar topsport moeten kijken."

"Nederland kent veel verschillende vormen van topsport die ieder op hun eigen wijze maatschappelijke waarde hebben. Met het nieuwe strategisch kader topsport gaan we ons nog meer inzetten op het zoveel mogelijk mensen bereiken en inspireren met de kracht van topsport."

Vwsxnoc André Cats 760X456

André Cats.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Arjan van Drielen, MT-lid topsport bij het ministerie van VWS: "Topsportprestaties krijgen meer glans en meer waarde als ze op een maatschappelijk verantwoorde wijze tot stand komen. We vinden dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat het fundament onder de topsport op orde is. Daarvoor is het belangrijk dat we samen nadenken en in gesprek blijven gaan over de manier waarop we de topsport in Nederland willen organiseren."

De platformfunctie van topsport
André de Jeu, directeur Vereniging Sport en Gemeenten: "De topsport in Nederland biedt een prachtig platform of podium om aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken. Wij denken dat die platformfunctie nog veel beter benut kan worden door andere publieke of private organisaties. Tot nu toe wordt dan vaak alleen gedacht aan het inzetten van topsporters, maar de topsport biedt nog veel meer mogelijkheden die partijen kunnen benutten."

"Denk daarbij aan de prachtige topsportevenementen die we in Nederland organiseren en waar we veel mensen mee bereiken. We gaan ons samen inzetten om die mogelijkheden beter te benutten en daarmee de topsport van grotere maatschappelijke waarde te laten zijn."

Deel dit artikel op social media: