Bonden Gezonde Generatie

Via de sportieve en beweegrijke generatie 2032 op weg naar de gezonde generatie 2040

14 juli 2022

"We zetten de doelen van het preventie akkoord door met als doel een gezonde generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en beweging ." Deze zin staat opgenomen in het Coalitieakkoord Rutte IV (dec 2021)

De initiatiefnemers van de Gezonde Generatie, de 24 samenwerkende gezondheidsfondsen, slaan de handen ineen met de sportbonden, NL Actief en NOC*NSF. Op weg naar de Gezonde Generatie werken we graag meerjarig met een groeiend aantal andere partijen aan een sportieve en beweegrijke generatie in 2032. We zetten we ons in voor:

  • Een sportieve generatie en beweegrijke generatie in 2032 als essentiële bijdrage aan de gezondste generatie in 2040 (op fysiek, sociaal en mentaal vlak).
  • Samen het voortouw en de regie te nemen, een gezamenlijk plan te maken (gericht op communicatie, lobby en activatie) met een meerjarige routekaart en partners.
  • Beiden meerjarig deze ambitie uit te dragen en een grotere beweging op gang te brengen. Meer toelichting hierover is te vinden in de rationale.

De ambitie 'een sportieve en beweegrijke generatie in 2032' sluit naadloos aan bij de Sportagenda 2032 en bij de nieuw ontwikkelde visie op Jeugdsport van de sportbonden en NOC*NSF. Én bij de lopende initiatieven als het Preventieakkoord, Sportakkoord, Rijke Schooldag. Door alle aandacht die er voor preventie en voor Gezonde Generatie is – ook politiek en bij maatschappelijke partners - is dit hét momentum om nog nadrukkelijker de krachten te bundelen.

Sinds april jl. is er een werkgroep actief (met KNLTB, KNGU, KNHB, NEVOBO, KNVB, NL Actief, NOC*NSF  en SGF) om te komen tot een routekaart voor de komende jaren vanuit de sport. In het najaar van 2022 zullen er co-creatiesessies met partners uit andere domeinen worden georganiseerd. Om zo gezamenlijk tot een meerjarige breed gedragen beweging te komen, die bijdraagt aan een sportieve en beweegrijke generatie in 2032.

Deel dit artikel op social media: