Bonden Gezondheid

Inspirerende MMIB Sport en Zorg bijeenkomst

13 juli 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 was de MMIB Sport en Zorg bijeenkomst waar zowel landelijke als lokale partners vertegenwoordigd waren. Daarnaast hebben er tussenevaluaties plaatsgevonden van de pilots.

Vanuit de samenwerking Sport & Zorg ‘meer mensen in beweging’ ontdekken samenwerkende zorg- en sportpartners via zeven lokale pilots hoe cliënten begeleid kunnen worden naar structurele, plezierige beweging via een sport die bij hen past. Vanuit het brede sport- en zorg netwerk ging men tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek over de verschillende lokale situaties en complexe uitdagingen, die er liggen om inactieve mensen met een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand in beweging te krijgen.

Eén van de vragen die lokaal leeft is: wat mag je van sportaanbieders vragen, in het kader van extra ondersteuning, als het gaat om kinderen/ jongeren met overgewicht? Een ander thema dat werd besproken was: hoe ga je om met vraagstukken van domein overstijgende betrokkenheid, eigenaarschap en borging? Tot slot werd er stilgestaan bij de wijze waarop de samenwerking tussen sport en zorg voortgezet kan worden vanaf 2023.

Tussenevaluatie

In de tussenevaluatie van één van de pilots is aangegeven dat men onder de indruk is van de effecten: “De manier waarop we met de sportclubs aan de slag zijn gegaan, is heel goed. En de samenwerking met de betrokken partners is echt verbeterd.” Daarnaast is de roadmap, die gemaakt is van de betreffende lokale situatie, breder toepasbaar waardoor het een goede aanzet is om concreet aan de slag te gaan met de bredere veranderingsopgave.

Op donderdag 15 december 2022 is de volgende bijeenkomst over MMIB Sport en Zorg. Dan worden de resultaten van de zeven pilots besproken en staan we uitgebreid stil bij het vervolg vanaf 2023.

Meer informatie 

Wil je meer informatie over dit project of wil je betrokken worden, dan kun je je richten tot de projectleider Trudy van der Veen via trudy.vanderveen@nocnsf.nl 

Deel dit artikel op social media: