NOC*NSF Duurzaamheid Sportverenigingen

Inzet gratis energiecoaches helpt sportclubs verduurzamen

11 juli 2022
Inzet gratis energiecoaches helpt sportclubs verduurzamen

De stijgende gas- en energieprijzen zorgen ook bij sportclubs en ondernemers in de sport voor grote uitdagingen. De noodzaak om te besparen op energiekosten is hoog en de gratis energiecoach die clubs via de online tool Sport NL Groen kunnen inzetten, helpt inmiddels al zo’n driehonderd sportclubs op weg.

Verduurzamen begint met inzicht. Inmiddels maken al 350 sportondernemers en sportclubs en veertig gemeentes met in totaal 3,8 miljoen inwoners gebruik van de verduurzamingstool Sport NL Groen. Met de aanvragen die tot nu toe zijn gedaan, kan er jaarlijks al zo’n 1.500 ton CO2 en 3,5 miljoen euro aan energiekosten bespaard worden.

Energiecoach helpt met verduurzamingsplan

Via de online tool winnen clubs, ondernemers en gemeenten advies in over de te nemen maatregelen en krijgen ze inzicht in alle subsidies en de goedkoopste leningen. Na de eerste inzichten volgt een concreet plan, vaak opgesteld door een gratis energiecoach.

De energiecoaches, die via Sport NL Groen beschikbaar worden gesteld, helpen sportclubs met het opstellen van een verduurzamingsplan voor de komende jaren. Uiteindelijk gaat zo’n 85 procent van de clubs daadwerkelijk over tot verduurzaming. Dit levert direct tastbaar voordeel op, zowel vermindering van CO2 uitstoot als ook direct financieel voordeel voor de club. Zowel Sport NL Groen als de energiecoaches werken daarbij als mooie katalysator.

Ook gemeenten enthousiast

Naast sportclubs en sportondernemers maken ook steeds meer gemeenten gebruik van Sport NL Groen. Via de tool krijgen zij inzicht in alle sportaccommodaties binnen hun gemeente. Op die manier kunnen ze zelf een routekaart opstellen voor het verduurzamen van het sportvastgoed dat in eigendom is van de gemeente.

Ook aan de slag met verduurzamen via Sport NL Groen?

Wil jij ook aan de slag met het verlagen van de energierekening van jouw sportaccommodatie? Ga dan naar Sport NL Groen en bekijk wat verduurzamen voor jouw accommodatie oplevert.

Deel dit artikel op social media: