NOC*NSF Onderzoek Paralympisch Sportbonden

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren Sport- en Beweegdeelname Index voor mensen met een beperking

21 juli 2022
Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF lanceren Sport- en Beweegdeelname Index voor mensen met een beperking

Fonds Gehandicaptensport en NOC*NSF hebben de handen ineengeslagen om de sportdeelname van mensen met een beperking in kaart te brengen. De resultaten laten zien dat met name jongeren met een beperking veel minder sporten dan jongeren zonder beperking.

Door tweemaal per jaar het sport- en beweeggedrag te meten, is de sport- en beweegdeelname van mensen in de leeftijd 5-80 jaar met zowel een lichte, matige als zware beperking in kaart gebracht. In het rapport worden deze uitkomsten afgezet tegen het sport- en beweeggedrag van de totale Nederlandse bevolking. Het rapport biedt waardevolle inzichten in de sport- en beweegdeelname van Nederlanders met een beperking.

De wekelijkse sportdeelname onder mensen met een beperking is 48 procent. Dit betreft de gehele groep Nederlanders met een lichte, matige en zware beperking. Ter vergelijking: van de Nederlandse bevolking zonder een beperking sport 61 procent wekelijks.

Jeugd met een beperking sport significant minder

Uit het rapport blijkt dat met name jeugdigen met een beperking significant minder sporten dan jeugdigen zonder beperking. Maar liefst 31 procent van de 5-18 jarigen sport niet tegenover 16 procent van de totale jeugd. Terwijl het fundament voor een leven lang sporten vaak al op jonge leeftijd wordt gelegd.

Ook blijven mensen met een beperking en een laag opleidingsniveau achter qua sportdeelname, zo blijkt uit het rapport. Het aantal niet-sporters dat laagopgeleid is (mannen 59 procent, vrouwen 52 procent), is veel hoger dan het aantal hoogopgeleide niet-sporters (34 procent mannen, 25 procent vrouwen). Deze inzichten zijn vergelijkbaar met sportdeelname inzichten voor mensen zonder beperking. Opvallend is wel dat de hoger opgeleide sporters met beperking vaker wekelijks sporten dan de lager opgeleide sporters zonder beperking.

Mensen met een beperking ervaren deze belemmeringen het meest: De sport die ze graag willen beoefenen kost te veel geld; ik heb niemand om samen mee te sporten of sportief bewegen, en angst voor de pijn.

Top 3 meest beoefende sporten

Sporters - in de leeftijd van 5 t/m 80 jaar - met een beperking zijn vooral aan het wandelen (19 procent), fitnessen (16 procent) en zwemmen (10 proecnt). In vergelijking tot de totale Nederlandse bevolking zien we dat deze top 3-sporten vergelijkbaar worden beoefend en dus even populair zijn. Andere sporten die veel worden beoefend zijn: wielrennen, hardlopen, voetbal en yoga.

Deel dit artikel op social media: