Sportdeelname Onderzoek Gemeenten

KISS rapportage biedt gemeenten inzicht in lokale lidmaatschapscijfers

21 juni 2022

Wil je als gemeente inzicht krijgen in de lokale lidmaatschapscijfers? Maak dan gebruik van de KISS rapportage, een datagerichte service die wordt aangeboden door NOC*NSF. Hiermee krijg je als gemeente volledig inzicht in de lokale ledencijfers in jouw gemeente. Inzichten verkregen door data, bieden een stevige basis om richting te geven aan het gemeentelijk sportbeleid en het gesprek te voeren over de waarde van sport.

Landelijke inzichten

Elk jaar verzamelt en analyseert NOC*NSF de ledencijfers van 77 aangesloten sportbonden. De bevindingen over de gehele en de georganiseerde sport worden jaarlijks gepresenteerd in het rapport Zo Sport Nederland. Uit dit rapport blijkt wederom dat de impact van corona op sportend Nederland groot is geweest in 2021.

Opvallend is dat in 2021 het totaal aantal leden onder volwassenen gestegen is, maar onder de jeugd het aantal is afgenomen. De stijging onder volwassenen is met name toe te rekenen aan een aantal buitensporten, zoals tennis, golf en sportvisserij. Op een aantal uitzonderingen na hebben bijna alle binnensporten in 2021 te maken gehad met ledenverlies.

Lokale inzichten

Met deze ledencijfers van de aangesloten sportbonden kan ook op gemeentelijk niveau zichtbaar worden gemaakt welke sporten er worden beoefend, door wie en in welke wijk. Door het structureel verzamelen en analyseren van deze lokale inzichten, worden veranderingen in de georganiseerde sport snel zichtbaar.

Met een zogeheten KISS rapportage krijg je binnen jouw gemeente inzicht in de trends en ontwikkelingen in de ledenaantallen van de laatste jaren. Op basis hiervan kan je o.a. meer onderbouwd sportbeleid ontwikkelen of monitoren voor specifieke leeftijdsgroepen of sporten. Dat kan op gemeenteniveau, maar zelfs op postcode- of wijkniveau.

De gemeente Westland maakt al langer gebruik van de KISS rapportage. Maxim de Zeeuw, beleidsadviseur sport bij de gemeente Westland, zegt hierover: "De data stellen ons als gemeente in staat om op dorpsniveau de ontwikkelingen op sportgebied op de voet te volgen. Dat is belangrijke informatie, bijvoorbeeld bij vraagstukken over de mogelijke uitbreiding van sportaccommodaties waarmee veel geld gemoeid is. Daarnaast zijn de lokale trends gemakkelijk te herkennen en is het waardevol om te bekijken hoe je qua sportdeelname ten opzichte van andere gemeenten scoort."

Meer informatie

Ga je aan de slag met het ontwikkelen, monitoren of evalueren van het sportbeleid? Ben je benieuwd hoe de inzichten kunnen bijdragen aan gerichte verenigingsondersteuning? Of hoe sportprofessionals de inzichten op wijkniveau kunnen gebruiken bij sportstimulering of verenigingsadvies?

Een KISS rapportage met bijbehorend adviesgesprek is tegen een vergoeding van € 1.495 excl. BTW (*) aan te vragen via kiss@nocnsf.nl.

(*tarief geldend in oktober 2023)

Deel dit artikel op social media: