NOC*NSF Sportbonden Veilige Sport

Debat over grensoverschrijdend gedrag niet uit de weg gaan

3 mei 2022
Debat over grensoverschrijdend gedrag niet uit de weg gaan

ARNHEM – De actuele ontwikkelingen maken nog meer zichtbaar dat in de gehele samenleving en dus ook in de sport grensoverschrijdend gedrag op alle niveaus een belangrijk thema is. Er is toenemende behoefte aan een formeel normenkader voor grensoverschrijdend gedrag. NOC*NSF en de aangesloten bonden zijn hiermee bezig. Het streven is om het kader voor het eind van het jaar gereed te hebben.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: “Het antwoord op de vraag wat emotioneel grensoverschrijdend is, verschilt per individu en roept per definitie discussie op. Dat debat gaan wij niet uit de weg; het is van het grootste belang dat we binnen de sport gezamenlijk komen tot dit normenkader.”

Daarnaast zijn duidelijke afspraken nodig over educatie, preventie en handhaving. Dat is in het belang van zowel coaches en sporters als andere belanghebbenden zoals clubbestuurders en ouders. In de vorig jaar vastgestelde visie Sport & Integriteit worden meer concrete maatregelen voorgesteld voor een veiliger sportklimaat. Op dit moment laat NOC*NSF in meerdere scenario’s doorrekenen wat de kosten zijn van het doorvoeren van deze maatregelen. De uitkomsten worden begin volgende maand verwacht.

Het door NOC*NSF opgerichte Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft dit jaar te maken met een extreme groei van het aantal meldingen en vragen. Bij het CVSN is daarom recent gekozen voor het inzetten van meer casemanagers, mede omdat de wachttijd voor een eerste gesprek helaas op is gelopen (tot maximaal 5 werkdagen).

Ook het Instituut voor Sport Rechtspraak (ISR) ziet dit jaar een grote toename van het aantal zaken. NOC*NSF pleit ook hier voor verdere professionalisering van onder meer de onderzoeksfase. Dit is noodzakelijk voor het excellent faciliteren van de aanklagers en rechters die zaken uiteindelijk moeten behandelen.

Over de uitspraak van het ISR in de zaak Wevers doet NOC*NSF, hangende een mogelijk beroep, op dit moment geen uitspraken.

Deel dit artikel op social media: