NOC*NSF Gemeenteraadsverkiezingen Column Gemeenten Sportcampagne

Gemeenteraadsverkiezingen: (g)een stemadvies

Marc van den Tweel 10 maart 2022
Gemeenteraadsverkiezingen: (g)een stemadvies van Marc van den Tweel

De gemeenteraadsverkiezingen komen er (snel) weer aan. En daaropvolgend begint in 345 gemeenten het formatieproces; ‘wie-gaat-met-wie’. De uitkomsten daarvan zijn van groot belang voor de Nederlandse samenleving; immers in deze bestuurslaag wordt steeds meer bepaald.

Ook voor ons werkveld, sport en bewegen, zijn gemeenten van eminent belang. Als het bijvoorbeeld gaat om de financiering van sport zijn gemeenten verreweg de belangrijkste bestuurslaag in het 'Huis van Thorbecke'. In absolute bedragen investeren gemeenten bijvoorbeeld driemaal zoveel in sport en beweging dan 'Den Haag' dat doet!

Ook voor ons werkveld, sport en bewegen, zijn gemeenten van eminent belang!

Hard werken om sport op de agenda te krijgen

Reden genoeg voor NOC*NSF om zich, samen met vele partners en aangesloten bonden, te 'bemoeien' met lokale politiek. In deze olympische en paralympische periode gaat natuurlijk veel aandacht uit naar deze prachtige evenementen - en de successen van de Nederlandse atleten. En terecht.

Een ander deel van ons werk, de lokale lobby, 'hard labeur' zouden onze zuiderburen zeggen, blijft daardoor onderbelicht. Bonden, verenigingen, sporters, vrijwilligers en bestuurders hebben de afgelopen periode enorm veel energie gestoken in het 'op de agenda krijgen van sport'.

'Politiek kleurenblind'

Dat sport en bewegen belangrijk zijn, dringt door al dat missiewerk wel door. En steeds meer gemeentelijke bestuurders tonen zich daadkrachtig en innovatief om aan sport een belangrijke(re) positie toe te kennen. Omdat wij 'politiek kleurenblind' zijn, zullen we niet zo snel een stemadvies uitbrengen…. Maar als je toch gaat stemmen dan adviseer ik om politici en bestuurders die het goed voor hebben met de sport wèl te belonen met je stem… (G)een stemadvies dus!

Heel grote winst is te boeken door in de ruimtelijke ordening veel meer aandacht te hebben voor het 'beweegvriendelijk' maken van de openbare ruimte

Eén ding moet me nog wel van het hart - en dat is tegelijk een advies aan alle aankomende nieuwe raadsleden en wethouders. En dat is dat het stimuleren van sporten en bewegen niet alleen gebaat is bij zaken als (bijvoorbeeld) nieuwe sporthallen en -velden; hoe belangrijk ook. Het is wat minder 'sexy' wellicht, maar heel grote winst is te boeken door in de ruimtelijke ordening veel meer aandacht te hebben voor het 'beweegvriendelijk' maken van de openbare ruimte. De ontsluiting van het buitengebied is op veel plekken in Nederland onder de maat. Dat kan écht beter.

Gemeenten, waterschappen, boeren en natuurbeheerders zouden wat dat betreft veel beter moeten gaan samenwerken. Verder zien we dat recreatieve routes vaak te druk zijn en tegen capaciteitsgrenzen aanlopen. En open water is op veel plaatsen bijvoorbeeld niet geschikt om te zwemmen of te kanoën of te suppen. En er is sterke behoefte aan meer fiets- en wandelpaden. Slimmere plannen maken en integraler kijken kan deze problemen snel oplossen. Door 'beweegvriendelijkheid' mee te nemen in 'plannenmakerij' kunnen bestuurders hun gemeente behoorlijk veel fitter, sportiever en gezonder maken. Een mooie opdracht voor de komende gemeentelijke bestuursperiode!

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF

Dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente is cruciaal voor het sportbeleid. Van de ruim twee miljard euro die overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard van de gemeenten.

Als sport- en beweegsector gaan we voor een prominente plek op de politieke agenda en pleiten we voor extra investeringen in onze sector. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Investeren in sport en bewegen is dus investeren in een gezonde en energieke gemeente.

-> bekijk ons campagnedossier over de verkiezingen

-> lees meer artikelen over het belang van sport en bewegen voor een energieke en gezonde gemeente

Deel dit artikel op social media: