NOC*NSF Voel je thuis in de sport Gemeenten

Samenwerking sport en zorg voor een energieker Nederland

29 maart 2022
Een energieker Nederland door samenwerking Sport en Zorg

Lokale samenwerking en maatwerk is essentieel om inactieve mensen met een (verhoogd risico op) gezondheidsachterstand in beweging te brengen en houden. SportMEE (MEE) doet dit al 12,5 jaar waarbij zij individueel sportadvies geven aan mensen met een beperking in Rotterdam en omgeving. Met dit persoonlijk advies hebben zij afgelopen jaar maar liefst tachtig procent van alle aanmeldingen voor deze groep aan het bewegen gekregen.

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF bracht op 28 maart een bezoek aan tafeltennisvereniging Alexandria ’66 in Rotterdam. Deze 'Sportplus'-club zet zich, mede met hulp van MEE, onder andere in voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, zodat ook zij kunnen sporten en bewegen.

Anneke van Zanen-Nieberg: "Een warm onthaal, bij een warme club die zich met veel enthousiasme inzet om iedereen actief te krijgen in een gezellige en veilige omgeving. Ontzettend mooi om te zien dat hun inspanningen om iedereen aan het sporten te krijgen zoveel waarde heeft voor de individuele sporter; zowel fysiek als sociaal. De professionele begeleiding van MEE en de samenwerking van sport en zorg laat hiermee zien hoe belangrijk dit is op weg naar een energiek Nederland."

Sportadvies op maat voor kwetsbare groepen

Er zijn 1,6 miljoen Nederlanders tussen de 12 en 79 jaar met een lichamelijke, motorische, visuele of auditieve handicap. Van deze mensen sport 28%, terwijl 54% van de gehele bevolking dat doet. Daar valt nog veel winst te behalen, want meedoen in de sport, als deelnemer of vrijwilliger, draagt bij aan zingeving, fitheid, persoonlijke ontwikkeling en inclusie. Zo besparen we maatschappelijke kosten en verdienen investeringen in inclusief sporten zich dubbel en dwars terug.

SportMEE richt zich vooral op mensen met een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking of een chronische aandoening. In de aanpak van MEE maken (sport)consulenten en beweegcoaches samen met mensen met een beperking, die willen sporten of bewegen, een plan.

De MEE-consulenten zorgen ook voor hulp bij overdracht naar een sportclub als mensen dat zelf prettig vinden. Door het wegnemen van drempels en een toeleiding naar goed toegeruste sportverenigingen gebruikt MEE de maatschappelijke (meer)waarde van deze sportclubs. Daarvoor is samenwerking tussen sportclubs en maatschappelijke organisaties heel belangrijk.

De hulp bij toeleiding naar een sportclub kan ook helpend zijn voor cliënten die in beeld zijn bij de zorg. Op dit moment loopt er een pilot met MIBB via samenwerking Sport en Zorg. Hierbij ontdekken sport- en zorgpartners samen hoe ze de doelgroep via warme toeleiding structureel aan het sporten en bewegen kunnen krijgen.

Het is belangrijk dat gemeenten bewust investeren in het persoonlijk begeleiden en adviseren van mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te kunnen sporten en bewegen.
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

Binnen het project 'Meer mensen in beweging (MMIB) via samenwerking Sport en Zorg' is er volop aandacht voor deze persoonlijke adviesvorm van 'warme toeleiding' en zet NOC*NSF de expertise van de MEE in binnen de lokale pilots van dit project. Daarnaast werken NOC*NSF en MEE vanuit het Nationaal Sportakkoord samen in de Alliantie Sporten en Bewegen voor Iedereen.

Anneke van Zanen: "Het is belangrijk dat gemeenten bewust investeren in het persoonlijk begeleiden en adviseren van mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te kunnen sporten en bewegen. Mensen maken het verschil voor deze groep om ze over drempels te krijgen. De formerende partijen kunnen hierin een belangrijke rol spelen."

Over MEE

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Want meedoen is een mensenrecht.

SportMEE ondersteunt mensen met een beperking, die willen bewegen, een andere vorm daarvoor zoeken of aangepast wil gaan of blijven sporten. Een team van professionals geeft individueel sportadvies. Kijk op www.sportmee.nl en www.mee.nl voor meer informatie.

Deel dit artikel op social media: