NOC*NSF Duurzaamheid

Oproep aan sportclubs: meld problemen met gestegen energielasten

9 februari 2022
Oproep aan sportclubs: meld problemen met gestegen energielasten

Sportverenigingen voelen het effect van de sterk gestegen energieprijzen. Waar het kabinet de huishoudens compensatie toe heeft gezegd, is die niet voorzien voor sportclubs. NOC*NSF en de sportbonden bundelen meldingen van clubs die bij hun bond hebben aangegeven in de problemen te komen en brengt deze onder de aandacht van de Tweede Kamer-fracties. Meld daarom je ervaringen met de gestegen energielasten.

De sport dreigt te duur te worden voor delen van de samenleving zodra er sprake is van een substantiële lastenstijging van een brede groep sportclubs. Al in november hebben NOC*NSF en de sportbonden bij de politiek om aandacht gevraagd voor de verwachte tariefstijging voor sportclubs.

Om inzicht te krijgen in de omvang en mate waarin sportclubs hiermee te maken hebben en om dit opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, verzamelen we meldingen van clubs die in de problemen komen door de stijgende energielasten.

Advies om energieverbruik te beperken

Ondertussen adviseren we sportclubs en andere eigenaren dringend om hun energieverbruik te beperken, eigen opwekking te onderzoeken en zo spoedig mogelijk van gas over te schakelen op (zelfopgewekte, groene) stroom. Naast de afspraken uit het Klimaatakkoord vormen de gestegen energieprijzen een extra aanleiding om hier snel werk van te maken. De terugverdientijd van investeringen in een duurzame accommodatie zal door de stijging flink korter worden.

Tool voor sportclubs om te verduurzamen: Sport NL groen

Sportclubs die versneld willen verduurzamen, kunnen terecht op de online tool Sport NL Groen. Hier krijg je inzicht in de maatregelen om te verduurzamen en daarbij ook de te verwachten (financiële) besparingen voor jouw club. De maatregelen die je kunt nemen, vragen wel een investering. Daarom geven we de tijd aan die nodig is om de investering in verduurzamen terug te verdienen. Daarbij kan je zelf de uitvoering van de maatregelen op een voor de club geschikt moment inplannen. Ook kun je in de tool de kenmerken van jouw club aanpassen, zodat de uitkomsten goed aansluiten bij de werkelijke situatie.

Deel dit artikel op social media: