NOC*NSF Voel je thuis in de sport Sportbonden

Nog dertien sportbonden aan de slag met charter inclusie en diversiteit

13 januari 2022
Nog dertien sportbonden aan de slag met charter inclusie en diversiteit

Dertien sportbonden hebben op donderdag 13 januari het charter inclusie en diversiteit 2.0 getekend, een vervolg op het charter dat vorig jaar al door 32 sportbonden is ondertekend. De bonden spreken hiermee de intentie uit (verder) aan de slag te gaan met de diversiteit binnen hun werkorganisatie, bestuur en kader.

"Inclusie en diversiteit zijn al jaren belangrijke thema’s in de sport. Daar is werk aan de winkel en dat is precies wat er is gebeurd door een groot aantal sportbonden. Het ondertekenen van het charter is een belangrijke mijlpaal en een grote stap richting het mogelijk en bereikbaar maken van sport voor iedereen", zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF.

De dertien bonden die donderdag tekenden, gaan onder begeleiding van NOC*NSF aan de slag met een plan van aanpak dat volledig is gericht op een verdere integratie van de thema’s inclusie en diversiteit binnen de eigen werkorganisatie of juist op de sporters en sportclubs.

De bonden die het charter vorig jaar hebben ondertekend hebben deze fase al (bijna) afgerond. Zij hebben aangegeven onder andere te willen werken aan de diversiteit binnen directie, opleidingen, (kader)leden en sportbestuurders. Met name gender, LHBTIQ+, leeftijd en lichamelijke beperkingen zijn vaker benoemd door de sportbonden. Gedurende de uitvoering van de gemaakte plannen blijft NOC*NSF nauw betrokken. Hoe en in welke vorm is afhankelijk van de wensen en behoeften van de betreffende sportbonden.

Deel dit artikel op social media: