NOC*NSF Voel je thuis in de sport Veilige Sport Sportbonden

26 sportbonden ondertekenen charter voor meer diversiteit in de sport

14 januari 2021
26 sportbonden ondertekenen charter voor meer diversiteit in de sport

Sporten en bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De afgelopen jaren is de sport inclusiever geworden, maar er is nog een lange weg te gaan. Talloze sportonderzoeken laten zien dat mensen met een beperking, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ community en mensen met verschillende culturele achtergronden minder sporten én zich minder thuis voelen in de sport. Om aandacht te vragen voor dit onderwerp organiseerde NOC*NSF, in samenwerking met de Alliantie Gelijkspelen, donderdag 14 januari een online Symposium Diversiteit en Inclusie. 

Charter diversiteit

In aanloop naar dit symposium zetten 26 sportbonden hun handtekening onder het Charter Diversiteit dat door NOC*NSF en sportbonden is opgesteld. Hiermee spreken deze sportbonden de intentie uit om komend jaar aan de slag te gaan met diversiteit binnen hun werkorganisatie, het bestuur en clubkader.

NOC*NSF gaat deze sportbonden ondersteunen door middel van procesbegeleiding op maat. “Het gezamenlijk opgestelde charter is een mooie volgende stap om toe te werken naar een inclusieve sport waar echt íedereen welkom is, wordt gewaardeerd en zich thuis voelt”, vertelt Richard Kaper, manager Sportparticipatie bij NOC*NSF. “Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken.”

Door ons hard te maken voor een diversiteitsbeleid kunnen we concreet aan de slag met een inclusieve sport en, hopelijk snel, resultaat boeken
Richard Kaper, manager sportparticipatie NOC*NSF

Marijke Fleuren, voorzitter van European Hockey Federation en al jarenlang voorvechtster voor meer diversiteit in de sport, heeft tijdens het symposium haar handtekening onder het Charter Diversiteit gezet en daarmee het startsein gegeven voor dit traject dat de komende jaren gaat lopen.

Aan De Slag Met Diversiteit 760

Aan de slag met diversiteit

Vernieuwde richtlijn Gender- en seksediverse personen

Op het symposium werd tevens de vernieuwde richtlijn voor gender- en seksediversiteit in de sport gepresenteerd. Deze is samengesteld door de Alliantie Gelijkspelen, sportbonden, de John Blankenstein Foundation, Transgender Netwerk Nederland, de Nederlandse organisatie voor Seksediversiteit en NOC*NSF. De richtlijn is bedoeld als handreiking om sportorganisaties te helpen bij het ontwikkelen van een sportomgeving waarin iedereen zich thuis voelt.

De richtlijn voorziet sportaanbieders van de laatste kennis, ervaringen en standpunten, zodat zij een inclusieve en sociaal veilige sportclub in de praktijk kunnen brengen
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

"De richtlijn richtte zich voorheen op transgenders in de sport, maar gender en sekse is veel breder dan dat. Om ook andere gender- en seksediverse personen te representeren is de richtlijn aangepast", aldus Kaper. Een andere belangrijke vernieuwing in de richtlijn is de extra aandacht voor leiderschap en een groot aantal praktische tips en voorbeelden. Zowel sportbonden als -verenigingen kunnen deze richtlijn raadplegen voor het vormen van een passend beleid en de juiste ondersteuning van gender- en sekse diverse personen in de sport.

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: "Met deze vernieuwde richtlijn creëren we bij sportaanbieders en ons zelf het bewustzijn van het belang van inclusieve sport waar echt íedereen welkom is. De richtlijn voorziet sportaanbieders van de laatste kennis, ervaringen en standpunten, zodat zij een inclusieve en sociaal veilige sportclub in de praktijk kunnen brengen."

Deel dit artikel op social media: