Topsport Sportbonden TeamNL

NOC*NSF verlengt de samenwerking met TeamNL centra tot Parijs 2024

2 februari 2021
NOCNSF verlengt accreditatie met TeamNL centra tot Parijs 2024

NOC*NSF heeft de accreditatie van de vijf TeamNL centra, tot voor kort bekend als Centra voor Topsport en Onderwijs, met vier jaar verlengd. De samenwerking loopt nu tot en met de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs. Voor de herkenbaarheid en voor de versteviging van de samenwerking, verandert ook de naam.

We nemen afscheid van de term ‘CTO’ en gaan verder onder de verzamelnaam ‘TeamNL centra’. Zo dragen de centra bij aan het versterken van het merk TeamNL, terwijl NOC*NSF bijdraagt aan de zichtbaarheid van de vijf samenwerkende partners.

De samenwerkende partners die TeamNL en TalentTeamNL topsport- en talentprogramma’s van sportbonden faciliteren zijn:

Slimme samenwerkingen

Gezamenlijk vormen de partners een netwerk in Nederland, waarbij kennis wordt gedeeld en sportoverstijgend wordt ingezet. Daarmee zijn deze centra meer dan alleen een fysieke trainingsplek. “We zijn heel blij dat we de accreditaties van onze vijf TeamNL centra hebben kunnen verlengen”, reageert Maurits Hendriks, technisch directeur bij NOC*NSF.

“Door deze samenwerking met regionale partners streven we continu naar een optimale dagelijkse trainingssetting, waarbij we topsporters en talentvolle sporters alle mogelijkheden bieden om het beste uit zichzelf te halen. We zullen er elke dag naar moeten streven om dit te verbeteren, om de mondiale concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Daarnaast werken we intensief samen voor vernieuwingen en ontwikkelingen van accommodaties die in de nabije toekomst nodig zijn, om in toptrainingssettings te kunnen blijven voorzien.”

Door deze samenwerking met regionale partners streven we continu naar een optimale dagelijkse trainingssetting, waarbij we topsporters en talentvolle sporters alle mogelijkheden bieden om het beste uit zichzelf te halen.
Maurits Hendriks

Ten opzichte van de vorige cyclus heeft een aantal nieuwe programma’s een structurele plek gekregen binnen de TeamNL centra. Hiermee bedienen we nieuwe sporten en disciplines die zijn toegevoegd aan het olympisch programma, zoals foilen en skateboarden.

Verder zijn er initiatieven om een opleidingsstructuur te bouwen voor breaking, dat in Parijs 2024 voor het eerst olympisch is. Ook is een aantal start-up-programma’s nu formeel toegevoegd aan de TeamNL centra, zoals de Hand- en basketbalacademie voor jongens. Daarnaast is het aantal programma’s toegenomen doordat sommige sportbonden gebruikmaken van meerdere centra.

Eén locatie met de beste faciliteiten

Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten van TeamNL zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium, is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten.

Met het ministerie van VWS, de sportbonden en lokale partijen, waaronder topsportorganisaties, gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwt NOC*NSF aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur. Hendriks: “We zijn alle partijen en overheden die middelen beschikbaar stellen voor het faciliteren van onze sporters, zeer erkentelijk. Hierbij gaat het niet alleen om financiering, maar om de gehele inzet van middelen en diensten die topsport talentontwikkeling mogelijk maakt.”

Onmisbare schakel

Onder de naam Centrum voor Topsport en Onderwijs, werden in 2009 vier TeamNL centra geaccrediteerd. Later is er daar nog één bijgekomen. De TeamNL centra vormen sindsdien een onmisbare schakel binnen de Nederlandse topsportinfrastructuur. De TeamNL centra bieden hoogwaardige faciliteiten en diensten voor de (Talent)TeamNL programma’s die onder regie van de betrokken sportbond staan. De sporter vindt hier faciliteiten als de trainingsaccommodatie, huisvesting, voeding en onderwijs en specialistische begeleiding zoals (para-)medische begeleiding, strength & conditioning, voedingsbegeleiding en topsportleefstijl coaching dicht bij elkaar.

De vijf TeamNL centra faciliteren momenteel 77 topsport- en opleidingsprogramma’s. Daartoe behoren olympische en paralympische sporten, maar ook niet-olympische sporten. In totaal maken meer dan duizend topsporters en talentvolle sporters van ongeveer 30 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra.

“We zijn heel blij dat NOC*NSF ons opnieuw de status van TeamNL centrum geeft”, zegt Frank Thewessem, directeur Topsport Amsterdam. “Ruim 260 Amsterdamse (Talent)TeamNL sporters werken in vijf verschillende topsportaccommodaties in de stad aan hun olympische droom. Dat resulteert in talloze nationale en internationale kampioenen. Daarmee levert Topsport Amsterdam niet alleen een belangrijke bijdrage aan de ambitie van NOC*NSF om structureel bij de tien beste sportlanden van de wereld te horen, maar inspireren we ook vele sportieve Amsterdammers.”

“We kijken er naar uit om met deze nieuwe accreditatie de komende vier jaar als TeamNL centrum de regio Zuid te mogen faciliteren”, aldus Nienke Nijenhuis, directeur Topsport en Innovatie bij BrabantSport. “Vanuit de regio Zuid gaan we ons richten op vier kernsporten: zwemmen en wielrennen met alle verschillende disciplines, turnen en urban sporten. Met onze nieuwe naam kunnen we bovendien op een uniforme wijze bijdragen aan TeamNL en nog beter laten zien hoe we Brabant sterker maken door sport.”

Deel dit artikel op social media: