NOC*NSF Onderzoek Sportbonden

Nederlandse Sportraad: maak sport een publieke voorziening

19 november 2020
Nederlandse Sportraad: maak sport een publieke voorziening

De Nederlandse Sportraad (NLSportraad) adviseert de rijksoverheid om van sport een publieke voorziening te maken en daarmee sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Dat blijkt uit ‘De opstelling op het speelveld’, waarin de NLSportraad, een onafhankelijk adviesorgaan dat zich richt op het versterken van de betekenis van sport voor de samenleving, donderdag haar advies over de organisatie en financiering van de sport in Nederland heeft gepresenteerd.

Het advies is aangeboden aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en de partners van het Nationaal Sportakkoord Anneke van Zanen-Nieberg (voorzitter NOC*NSF) en Lucas Bolsius (voorzitter Vereniging Sport en Gemeenten).

In het advies schrijft NLSportraad dat sport een intrinsieke waarde heeft als vorm van vrijetijdsbesteding. En van maatschappelijke betekenis is omdat sport kan bijdragen aan andere doelen en beleidsterreinen, zoals de volksgezondheid (preventie en zorg) en het welzijn van de bevolking (cohesie en participatie). Ze geeft echter ook aan dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is en adviseert de rijksoverheid daarom de regie te nemen en daarmee bovendien sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

Duurzaam versterken sportbranche

Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF: “Een ding valt direct op; de Sportraad is er van overtuigd dat sport van grote waarde is voor de samenleving. Sport verbindt, sport maakt mensen weerbaarder en sport geeft plezier. De Sportraad geeft echter ook aan dat als je de sport in de toekomst deze rol meer effectief wil laten spelen, het nodig is om de hele sportbranche duurzaam te versterken.”

Het zal al die verenigingen en hun vrijwilligers die de sport in Nederland in deze moeilijke tijd aan de praat houden, goed doen dat zij serieus ondersteund worden
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF

“De sportbranche is de laatste jaren steeds verder gegroeid. Naast de sterke sportinfrastructuur in de georganiseerde sport zijn er ook steeds meer commerciële sportaanbieders gekomen. En ook op terreinen van welzijn en integratie maakt men gebruik van sport als middel om mensen sterker en weerbaarder te maken. Vanuit het perspectief van de georganiseerde sport spreekt de gedachtegang van verdere versterking mij zeer aan. Het zal al die verenigingen en hun vrijwilligers die wekelijks of zelfs dagelijks de sport in Nederland in deze moeilijke tijd aan de praat houden, goed doen dat zij serieus ondersteund worden.”

Van Zanen-Nieberg vervolgt: “Ik zie in de korte tijd dat ik het advies nu heb kunnen inzien dat de Sportraad een aantal uitdagende en ambitieuze voorstellen doet om die noodzakelijke versterking te realiseren. In essentie gaat het om het verankeren van sport in de wet, een nauwere samenwerking in de hele sportbranche en meer financiële ondersteuning voor de branche om dat te realiseren. Het is goed dat al deze zaken in samenhang worden gepresenteerd. Wij gaan het advies nu eerst met aandacht bestuderen en het met onze sportbonden en onze partners in het Sportakkoord bespreken. Ik dank de Sportraad zeer voor de energie en betrokkenheid die zij hebben laten zien bij het opstellen van dit advies.”

Tweede Kamer-verkiezingen

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “In het advies van de Sportraad is veel aandacht besteed aan het bereikbaar maken van sport voor iedereen. Daar zijn wij blij om. Ook tijdens de coronapandemie wordt steeds duidelijker dat voldoende bewegen en sporten essentieel is voor een weerbare samenleving. Daarvoor is het volgens de Sportraad wel nodig dat er meer aandacht is voor professionalisering en versterking van de branche.”

De Sportraad ziet een sterkere stimulerende rol voor de overheid. Wij zijn benieuwd welke invloed dit advies volgend jaar bij het opstellen van een coalitieakkoord krijgt.
Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF

"Ik ben blij om te lezen dat de Sportraad zich realiseert dat sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen die maatschappelijke taak er niet zomaar even bij doen. De sportraad brengt dit advies zo’n vier maanden voor de Tweede Kamer-verkiezingen uit. De Sportraad ziet een sterkere stimulerende rol voor de overheid. Wij zijn benieuwd welke invloed dit advies volgend jaar bij het opstellen van een coalitieakkoord krijgt. In de concept verkiezingsprogramma’s zien wij gelukkig al veel aanknopingspunten voor een stevige investering in het sportbeleid in de komende kabinetsperiode, waarbij er oog is om de samenwerking met onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg te realiseren.”

Deel dit artikel op social media: