Bonden Sportbonden

Voorkom criminele inmenging en corruptie, e-learning beschikbaar

9 juli 2020

In tijden van crisis neemt het risico op criminele inmenging, fraude en corruptie toe. Wanneer organisaties of individuen in financiële problemen verkeren is de kans dat zij zich laten verleiden tot een greep uit de kas of het aanbod van een criminele organisatie groter. De coronacrisis vormt hierop geen uitzondering. Er verschijnen artikelen in de krant over verhoogde kwetsbaarheid voor matchfixing, zodra de competities weer starten door financiële problemen bij sporters of sportclubs.

Om criminele inmenging, fraude en corruptie te voorkomen en signalen hiervan te herkennen is er nu een e-learning beschikbaar voor bestuurders. Wij vragen sportbonden deze e-learning onder de aandacht te brengen van hun leden. 

De e-learning is ontwikkeld in samenspraak met de Taskforce-RIEC-Brabant-Zeeland en de KNVB en is bedoeld voor sportbestuurders die actief zijn in de sport. De e-learning is zo gemaakt dat deze voor alle sporten aansprekend is. Ook is er bewust gekozen om naast criminele inmenging nadrukkelijk ook aandacht te hebben voor fraude en corruptie die door individuele vrijwilligers wordt gepleegd binnen amateursportvereniging, omdat we daarvan weten dat het breed voorkomt.

Ten aanzien van de aard en omvang van criminele inmenging in de sport weten we nog weinig. We zijn dan ook blij dat het Mulier Instituut hier momenteel een onderzoek naar doet en dat een aantal sportbonden bereid is gevonden daar aan deel te nemen. Over de uitkomsten van het onderzoek houden we jullie op de hoogte middels deze nieuwsbrief.

Deel dit artikel op social media: